Bakgrunn og aktiviteter

  • Studieveileder og eksamensansvarlig for Dansevitenskap (NoMaDs)
  • Eksamensansvarlig for alle hovedinstrument- og skriftlige eksamener ved musikkvitenskap.
  • Instituttets kontaktperson for Digital eksamen (Inspera)
  • Sekretær for studieretningsrådet for klassisk og kirkemusikk
  • Rekvirent/bestiller for instituttets campus på Dragvoll og idrettsbygget