Bakgrunn og aktiviteter

  • Har delt arbeidssted mellom instituttets lokaler i Olavskvartalet og på Dragvoll
  • Eksamensansvarlig for alle hovedinstrument- og skriftlige eksamener ved musikkvitenskap på Dragvoll
  • Instituttets kontaktperson for Digital eksamen (Inspera)
  • Sekretær for studieretningsrådet for klassisk og kirkemusikk
  • Bestilling av reise og opphold for eksterne ansatte
  • Bestilling vedrørende seminar og konferanser
  • Betjener instituttets ekspedisjon i Olavskvartalet
  • Booking av rom i instituttets lokaler i Olavskvartalet e-post: musikk-romreservasjon@hf.ntnu.no