Bakgrunn og aktiviteter

  • Studieveileder og eksamensansvarlig for Dansevitenskap (NoMaDs)
  • Rekvirent/bestiller for instituttets campus på Dragvoll og idrettsbygget