FoU-utvalg

FoU-utvalg

FoU-utvalget ved Institutt for musikk har en rådgivende funksjon for instituttledelsen i saker som gjelder forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Både kunstnerisk og vitenskapelig ansatte samt stipendiater er representert i utvalget.

FoU-utvalget har to hovedoppgaver:

  • drøfte prinsipielle saker av betydning for FoU-virksomheten ved instituttet og gi innspill til instituttets FoU-strategi
  • gi råd om disponering av strategiske midler som instituttet setter av til FoU-formål, herunder reiser, seminarer og utstyr

Du finner finner fullt mandat på NTNUs intranett.