Kategorier
Diverse UBrss

Per Hjort Albertsen – 100 år!

Den 27. juli i år er det 100 år siden Per Hjort Albertsen (Pjort) ble født. Han var den første rektoren ved Trøndelag musikkonservatorium, som nå er blitt til utøvende utdanning ved NTNU Institutt for musikk.

Pjort var en stor personlighet, en en sentral person i Trondheims musikkliv helt til han gikk bort 96 år gammel, den 12. august 2015.

Så sent som i mars 2012 skrev han i Adresseavisen og Trønder-Avisa der han ga oss et innblikk i litt av Trøndelags musikkhistorie gjennom minneordene om sangeren Anna Marie Lyngstad Moe fra Inderøy.

Per Hjort Albertsen var utdannet arkitekt ved NTH. Faren, August Albertsen, var også arkitekt og leder for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, og den gangen var det nok naturlig for den unge Per å følge i farens fotspor når det gjaldt utdanning. Han hadde imidlertid vært elev ved Trondhjems musikskole fra han var liten, og kom fra et hjem med mye musikkutfoldelse. I studietiden tok han orgelundervisning hos domorganist Ludvig Nielsen, og i 1945, etter å ha vunnet en komponistkonkurranse i med verket Bendik og Årolilja, valgte han å bli musiker. Han dro derfor til Oslo og gikk et år på kirkemusikkstudiet ved Musikkonservatoriet der. Han ble så tilsatt som organist i Vår Frue kirke i Trondheim i 1948, etter nok et år med musikkstudier i København.

Han var organist, dirigent, komponist, rektor og musikklærer. Lærergjerningen på Musikkvitenskapelig institutt la han ikke på hylla før han fylte åtti år. Da syntes han selv det var på tide å gi seg. 

Det var en stor fornøyelse å prate med Pjort. Han hadde alltid en morsom replikk på lager, og var et oppkomme av historier fra den første tiden på “konservatoriet”.

Vi lar oss imponere av håndskriften hans! Han skrev noter så pent at det er vanskelig å se om det er håndskrift eller trykte noter. I heftet “Pling og Pjort synger studenterviser fra Trondheim” ser vi eksempel på noteskrift og humor. Heftet er laget i samarbeid med illustratør Helge Ryvarden som har fortalt at sammenstillingen av noter og illustrasjoner er nøye planlagt slik at tegningene skulle forsterke musikken, og omvendt!

Fra «Pling og Pjort synger studenterviser fra Trondheim»

Professor Randi M. Selvik skriver om komponisten Per Hjort Albertsen i boka Musikkopplæring i 100! (red. Wenche Waagen) at det som særmerker han fremfor mange andre norske komponister på siste halvdel av 1900-tallet, er verkene for barn og unge. I disse verkene får han vist sin lekenhet og sans for humor. Selvik skriver om flere av verkene hans, og trekker bl.a. fram Sonatine for klarinett og klaver fra 1950. Denne finnes det en innspilling av med Knut Lauritzen (klarinett) og Lisbeth Skogen (klaver).

Faksimile fra boka «Musikkopplæring i 100!

Manuskriptene etter Per Hjort Albertsen befinner seg på Ringve musikkmuseum i Trondheim.

Kategorier
Diverse UBrss

Ole Andreas Lindeman

I dag feirer vi at det er 250 år siden Ole Andreas Lindeman ble født. Av Lars Roverud, i boka «Et blik paa musikens tilstand i Norge» fra 1815, blir han kalt Norges første musiker. Intet mindre!

Ole Andreas Lindeman ble født i Surnadal 17. januar 1769. Faren het Jacob Madsen Lindeman, og var sorenskriver på Nordmøre. Da Ole Andreas var 14 år gammel, flyttet han til Trondheim for å gå på Trondheim katedralskole. Han var godt forberedt ettersom han hadde hatt privatundervisning hos presten i bygda. Antageligvis var det Andreas Heide som var læreren hans. Pianospill hadde han lært av Justine Riddervold, en dame som bodde i sorenskrivergården.

Etter gymnaset reiste han til København for å studere jus. Men etter hvert ga han opp det studiet og konsentrerte seg om musikk. Han gikk i lære hos bergenseren(!) Israel Gottlieb Wernicke som først bodde i København og senere i Kolding. Wernicke hadde vært eleven til Johann Philipp Kirnberger, som igjen hadde vært eleven til Johann Sebastian Bach.

I 1799 var Ole Andreas Lindeman tilbake i Trondheim hvor han fikk et vikariat som organist i Vår Frue kirke. Fra 1802 var han fast ansatt, og denne jobben hadde han til han døde i 1857!  I tillegg til å være organist, var han konsertarrangør og ikke minst musikklærer.

Ole Andreas Lindeman ga i 1838 ut Norges første koralbok: Choral-Bog, indeholdende de i Kingos, Guldbergs og den evangelisk-christelige Psalmebog forekommende Melodier.

I folketellingen fra 1801 finner vi han igjen som «logerende» i Nordre gate. 6te Rode, Hus 15. Sivilstand ugift, og yrke organist i Vår Frue kirke. Men etter hvert ble han gift med Anna Severine Hichman, og de fikk ti barn. Tre av dem ble organister, og sønnen Ludvig Mathias og hans sønn Peter startet i 1883 organistskole i Christiania. Dette ble forløperen til Norges musikkhøgskole.

Fra Lars Roverus bok «Et blik paa musikens tilstand i Norge»
Kategorier
Databaser Noter UBrss

Stort engasjement ved revidering av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (Åndsverkloven)

Jeg registrerte stort engasjement hos rettighetshavere i forbindelse med forslag til ny Åndsverklov som ble sendt ut på høring våren 2016. Høringsutkastet ble fulgt opp med lovproposisjonen Prop. 104 L (2016-2017) som ble sendt til Stortinget i april 2017.
Stortinget behandlet lovforslaget og vedtok loven våren 2018.

I sosiale medier ble det tidligere i år delt informasjon om en spesialutgave av Åndsverkloven som norske komponister, artister, tekstforfattere, designere, illustratører, skuespillere, filmskapere og andre kunstnere hadde gått sammen for å gi ut.
I boken har kunstnerne selv bidratt med tanker, ønsker og krav knyttet til den reviderte loven. Kunstnernes tekster er publisert i form av fotnoter innimellom lovteksten. Boka med tittelen “Åndsverkloven : revidert utgave 2018 med fotnoter fra norske kunstnere” ble lansert den 3. september i år, og kan kjøpes i trykt form eller leses/lastes ned i PDF-format her:
https://nopa.no/andsverkloven-2018-lansert/

Kategorier
Diverse Noter UBrss

Grieg minutt for minutt

Edvard Grieg var et forbilde for norske bibliotek. I 1906, 10 måneder før sin død testamenterte han, sammen med sin hustru Nina, sine håndskrevne noter, artikler og kunstnerbrev, trykte noter og bøker, samt annet materiale til Bergen Offentlige Bibliotek «under Forutsætning av, at dette vedligeholdes og gjøres tilgjængelig for Bergens Almenhed».

I Bergen Offentlige bibliotek har de fulgt opp denne oppfordringen, og allerede på slutten av 1980-tallet begynte de å jobbe med en digitalisering av samlingen slik at alle skulle få innsyn i Griegs materiale. Nå kan vi enkelt gå inn på sidene til Griegsamlingen og til Griegiana og studere Griegs musikkmanuskripter, dagbøker, regnskapsbøker osv.

Ikke alle originalmanuskriptene til Grieg ligger i Bergen – manuskriptet til hans kanskje mest kjente verk, klaverkonserten i a-moll.op. 16, ligger i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Der havnet det fordi grunnleggeren av Norsk musikksamling (nå NB musikk), Ole Mørk Sandvik fikk kjøpt manuskriptet for 1000 kroner av lederen av Siegels musikkforlag. Forlaget hadde overtatt E. W. Fritschs forlag som trykte førsteutgaven av klaverkonserten i 1872.
I Trondheim har vi ett manuskript etter Edvard Grieg. Det er Flag(g)vise for mannskor, EG 172. I 1893 sendte apoteker Johan Christopher Brun i Trondheim en forspørsel til Grieg om han kunne komponere musikk til Bruns dikt «Fram nordmænd, fram under flagget!» slik at det kunne framføres 17. mai. Grieg tok oppdraget og sendte notene til Trondheim 19. april. På nasjonaldagen ble sangen framført av 130 sangere under ledelse av Peder Mikael Sydnes. Manuskriptet ligger i Gunnerusbiblioteket (XM 236)

På Griegs 175 års dag blir en vill ide hos noen klassiske musikere realisert som en stor nasjonal begivenhet. Da skal alle Griegs opus spilles i en 30 timers live konsert. NRK sender konserten minutt for minutt i radio og TV. Hele 600 utøvere er med, og mange av disse har tilknytning til Trondheim. Minst 12 er/har vært studenter/ansatte ved Institutt for musikk eller Unge musikere.

Det er fantastisk at arrangørene slipper til så mange utøvere i alle aldre. Alt fra veteranen og skuespiller Lise Fjeldstad til en av årets Kattaruss i Trondheim: pianisten Olaf Andreas Strand.

I utlandet rister de litt på hodet over sånne stunt. På hjemmesiden til Danmarks radio ble følgende utsagn publisert i går: «De er vilde, de nordmænd: Sender 30 timers maratonkoncert med 175-årig hitmager.» Ja, det er helt vilt! Og det er noe Norge kan være stolt av! Og tenk hvilket Grieg-lydopptak-arkiv vi kommer til å ha for framtiden!
Grieg ville ha elsket det!

På Musikkbiblioteket ruller det en skjermutstilling som vi har kalt Ukas Grieg. Den startet i uke 16 og ble avsluttet i uke 24.

Kategorier
Diverse Noter UBrss

Sangbøker for barn – gamle sanger gis ut om igjen og om igjen..

I flere år har jeg undret meg over at det så og si hvert år kommer nye flotte barnesangbøker på markedet med nesten samme innhold. Hvor blir de nye sangene av? Jeg bestemte meg for å undersøke dette nærmere, og har sett på innholdet i ti barnesangbøker. En bok fra 1945, og ni bøker utgitt i tiårsperioden 2007-2017. (Den fra 2007 er 7. opplag av 1997-utgaven.)

Kategorier
Diverse UBrss

Caprino tapte i Høyesterett – Åndsverkloven står fjellstøtt

I går ble spørsmålet om hvem som har opphavsretten til Il Tempo Gigante avgjort i Høyesterett.

Saken handler om et åndsverk og bearbeidelser av dette åndsverket. Kjell Aukrust er opphavsmannen til den omstridte bilen.
Omslaget på Flåklypa Tidende fra 1975 prydes av vidunderet Il Tempo Gigante. På baksiden av boka kan man lese detaljert spesifikasjon av kjøretøyet.

Utdrag fra baksiden av Flåklypa Tidende, 1975

Kategorier
Noter UBrss

Hvorfor er det noter på Gunnerusbiblioteket?

«Hvorfor er det så mye noter på Gunnerusbiblioteket?» Dette spørsmålet får vi av og til. «Hvorfor er ikke disse dokumentene plassert på Musikkbiblioteket?» Jo,  det har seg slik:  Gunnerusbiblioteket er Norges eldste fagbibliotek. Musikklitteratur og noter var et av fagområdene som naturlig hørte til der, og håndskrevne musikkmanuskripter og trykte noter ble definert som spesialsamlinger. Gunnerusbiblioteket ble grunnlagt allerede i 1768 som bibliotek for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Etterhvert tok staten over ansvaret for biblioteket og samlingene. I dag er Gunnerusbiblioteket et av 17 avdelingsbibliotek i NTNU Universitetsbiblioteket.

Kategorier
Databaser UBrss

Rock’s Backpages og RILM fulltekst

Vi har startet abonnement på en ny database som dekker pop, rock og jazz: Rock’s Backpages. Over 32.000 artikler fra hundrevis av tidsskrifter, aviser og nettsteder. Basen inneholder også lydopptak med intervjuer og samtaler med artister. En ryddig database der man kan avgrense søket etter mange kriterier.

Kategorier
Diverse UBrss

Lokal musikkhistorie

Sjelden har det kommet ut så mye lokal musikkhistorie på en gang. Jan Ditlev Hansen har forfattet boka «Jazz ved Nidelven», som er en omfattende, detaljert, informativ og rikt illustrert bok som det skal bli spennende å dykke ned i. Den er en koloss av ei bok som ruver i bokhylla ved siden av den litt mindre og tynnere, men ikke mindre interessante «Jazzå? : myter og humor i norsk jazz». Hysterisk morsomme og underfundige historier – fortalt av musikerne selv. Gustav Kramer, Petter Pettersson og Bjørn Stendahl har samlet og redigert innholdet.

Kategorier
Databaser UBrss

Gullgruve for populærmusikkforskere

Vi er så heldig at vi eier databasen Entertainment Industry Archive Magazine.

Den dekker emnene filmindustri, musikkindustri, teater, TV, radio fra 1800-tallet til og med år 2000. Det er altså en database med digitaliserte publikasjoner innen disse fagområdene med hovedvekt på USA og England.