NTNU kveld banner

NTNU kveld

NTNU Kveld

 • Bilde fra NTNU Kveld – Unge forskere på Dokkhuset scene, september 2021
  NTNU Kveld – Unge forskere 2021 og tema sosial ulikhet. Foto: Stig A. Larssæther
 • NTNU Kveld – Unge forskere på Dokkhuset scene i september 2021. Foto: Stig A. Larssæther
  NTNU Kveld – Unge forskere og tema Klima. Foto: Stig A. Larssæther
 • Bilde fra NTNU kveld og tema: Hva kan erstatte plast? Foto: Trond Sverre Kristiansen
  Bilde fra NTNU kveld og tema: Hva kan erstatte plast? Foto: Trond Sverre Kristiansen
 • NTNU Kveld
  Illustrasjon: Kolbjørn Skarpnes /NTNU

Ressurspublisering

Introtekst

NTNU Kveld – program

På NTNU Kveld får du forskningsbasert kunnskap – rett fra forskeren! Her møter publikum NTNUs ulike fagmiljø i en ramme av inspirerende kunnskap og opplevelse. 

I 2023 fortsetter vi med nye NTNU-kvelder med innhold fra blant annet NTNUs tematiske satsningsområder: BÆREKRAFT – HAVROM – HELSE – ENERGI

Bildeikoner for NTNUs tematiske satsingsområder, Bærekraft, Havrom, Helse og Energi


NTNU Kveld: Korleis bli din eigen helseminister?

Korleis bli din eigen helseminister?

Tid: Torsdag 27. APRIL 2023 kl. 20- 22
Sted: Terminalen Byscene i Ålesund 
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Helse og The North West
Språk: Norsk 
Billetter: NTNU Kveld er gratis og åpent for alle 
Arrangementet blir fotografert.

Vi hører daglige historier om svikt i vårt helsevesen. I fremtiden blir det færre helsepersonell til å ta vare på innbyggernes økende behov. Helsepersonellkommisjonens rapport viser tall, fakta og befolkningsdata som avslører et omfang som krever en helt ny måte å tenke på hvis vi skal løse utfordringene. Folkehelsemeldingen påpeker stadig økende sosiale og helsemessige forskjeller blant Norges innbyggere. Helseministeren sier at hver enkelt av oss må ta nytt ansvar og gjøre mer for å planlegge vår egen alderdom. Hvordan gjør vi det?

 • Hva er utfordringene?
 • Hva innebærer dette for deg og meg?
 • Hva kan vi selv gjøre for å beholde et godt liv lengst mulig?
   

Innledere og paneldeltagere

Foto av Gunnar BovimGunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen og styreleder ved Oslo Universitetssykehus. Bovim har en lang karriere som professor og overlege i nevrologi ved NTNU og har vært administrerende direktør ved både St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge. Han la fram kommisjonens rapport 2. februar. Hva er deres budskap?

Bilde av Steinar krogstadSteinar Krokstad gir oss forskerperspektivet på sosiale og økonomiske årsaker til dårlig helse, sykdom, dødelighet og arbeidsuførhet. Spesialist i allmennmedisin og psykiatri ved Sykehuset Levanger. Professor i sosialmedisin ved NTNU og leder av HUNT forskningssenter under gjennomføringen av HUNT4 (2017-19). 

Bilde av Ragnhild VereideRagnhild Vereide er 5. års medisinstudent i Trondheim. Hun er opptatt av klimaendringenes helsekonsekvenser og helsevesenets egne klimautslipp. Ragnhild er styremedlem i Legenes Klimaaksjon og har i tillegg bidratt i «Rapport om klima og bærekraft i helseutdanningene». Hun jobber aktivt med å få kunnskap om bærekraft og klimaendringer inn i undervisningen på medisin- og helsefagutdanningene. 

Nilde av Wenche HalsenWenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge. Deres mål er et samfunn som legger til rette for at eldres ressurser verdsettes og brukes slik at de kan klare seg selv så lenge som mulig. Halsen har vært pressesjef og kommunikasjonsdirektør i flyselskapet SAS, ledet kommunikasjonsbyrå og vært rådgiver for en rekke større nasjonale og internasjonale virksomheter. Hun har ledet Helsedirektoratets nasjonale senteret for et aldersvennlig Norge siden etableringen i februar 2021. Senteret er lokalisert i Ålesund.

Bilde av Trine RøssevoldTrine Røssevold er rektor ved Ytre kunstfagskole og billedkunster. Trine har en aktiv rolle innen både utdanning- og fagpolitiske styrer og utvalg. Hun er opptatt av at kunsten skal ha en sterk tilstedeværelse i alle aldersgrupper, alle samfunnslag og at den skal være lett tilgjengelig for de som bor utenfor de store byene

Randi Wenche Haugen, Programleder fra NTNU
 

Velkommen til NTNU Kveld torsdag 27. april kl. 20.00

NTNU Kveld – Publikum møter NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og opplevelse!


Tidligere arrangement i 2023

Tidligere arrangement i 2023

 ULV – fra rovdyr til menneskevenn

ULV! ULV! ropte gutten i Æsops fabel. Det er det mange som også gjør i dag! Ulven har i 10.000 år hatt en sentral rolle i nordisk natur, kultur og historie, men den er fortsatt kilde til konflikt med sterke fronter.

I disse dager er ulvejakta i gang både i Sverige og Norge. Sverige med sine 460 ulver, har startet sin største ulvejakt i moderne tid og skal felle 75 dyr. Totalt er 203 ulver skutt i Sverige siden 2010.

I Norge ble arten nærmest utryddet på 1900-tallet. Ulven ble reetablert i Norge på 1980-tallet, og er den mest kartlagte arten vi har. Den genetiske opprinnelsen til den norsk-svenske ulvebestanden har vært debattert helt siden reetableringen på 80-tallet. I Norge ble det i 2022 påvist ca. 125 ulver. 50 av dem har fast tilhold på norsk side, mens 75 ulver holder til på begge sider av riksgrensen. I Norge er det denne vinteren vedtatt en jaktkvote på 47 ulver. 

Ulven vurderes av mange som vår fiende, mens hunden som er nær beslektet med ulven, anses som menneskets beste venn. Hvorfor er vi så redde for ulven?

 • Hvordan henger dette sammen?
 • Hvor kommer hunden fra?
 • Hvordan forholder hunden seg til ulv? 
 • Hvilken rovdyrforvaltning skal vi ha?
   

FOREDRAGSHOLDERE:

Foto av Tom GilbertTom Gilbert er ledende evolusjonsbiolog og professor ved Københavns Universitet samt professor II ved NTNU Vitenskapsmuseet. Forskningen hans bruker DNA-sekvensering og analyseteknikker for å studere utviklingen av dyr og planter. Dette brukes til å forstå deres opprinnelse, og i dagens forvaltning av bl.a. rovdyr.  Han deltok i det største genetiske kartleggingsprosjektet på Ulv i verden. Rapporten ble presentert av Miljødirektoratet desember 2021.

Foto av Åsmund YstadÅsmund Ystad er daglig leder i «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk», en frivillig landsdekkende organisasjon, som arbeider for å få Stortinget til å endre dagens rovdyrpolitikk. Ystad er ellers kornbonde i Stod i Steinkjer kommune og har arbeidet i folkeaksjonen i over 20 år.  Han er utdannet agronom og har jobbet i landbrukets organisasjoner. Han har utdanning fra NTNU i fagene historie, nordisk og geografi. 

Programleder: Randi Wenche Haugen

NTNU Kveld – Publikum møter NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og opplevelse!

Et helsevesen som holder på å rakne. Hva gjør vi nå? 

Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU HELSE

Se streamopptak

Vi hører daglige historier om svikt i vårt helsevesen. Tall, fakta, befolkningsdata og beskrivelser avslører et omfang som krever en helt ny måte å tenke på hvis vi skal løse utfordringene.

Helseministeren ber folk om å ta nytt ansvar for egen alderdom. Helsepersonellkommisjonen la frem sin rapport 2. februar: Kortsiktige løsninger med en milliard her og en milliard der nytter ikke lenger. Ingen land i EU bruker mer penger pr. innbygger på helse enn Norge, og ingen har flere helsepersonell pr. pasient enn Norge. Færre søker seg til sykepleieutdanningen, og psykologene rømmer til private praksiser. Ifølge tall fra allmennlegeforeningen 1. september 2022 er 235.000 nordmenn uten fastlege.

 • Holder vårt helsevesen på å rakne?
 • Hva er utfordringene?
 • Hvordan skape bærekraftige helsetjenester i framtida?
 • Hva innebærer dette for deg og meg?

Les også: Akademisk utkall: Mayday for vår felles helsetjeneste!

Innledere og paneldeltagere:

Bilde av Linn Okkenhaug GetzLinn Okkenhaug Getz er engasjert i samfunnsmedisin, forebyggende medisin og bærekraft. I sin innledning tar hun fastlegens perspektiv på helsevesenets store utfordringer. Hun er lege og professor og underviser bl.a. i menneskets plass i medisinen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hun er ettertraktet foredragsholder og deltar jevnlig i samfunnsdebatten. Getz leder allmennmedisinsk Forskningsenhet ved NTNU.

Bilde av Gunnar BovimGunnar Bovim var rektor ved NTNU fra 2013-2019. Han er i dag rådgiver med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved NTNU. Bovim har en lang karriere som professor og overlege i nevrologi ved NTNU, og har vært administrerende direktør ved både St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge. Bovim er styreleder i Oslo universitetssykehus (OUS) og han ledet «Helsepersonellkommisjonen», som leverte sin rapport om fremtidens løsninger for et bærekraftig helsevesen den 2. februar.

Bilde av Wenche P. DehliWenche P. Dehli er helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune som er leverandør av mange helsetjenester for byens innbyggere. Hun har embetsstudiet i sykepleievitenskap, har vært leder i akademia, sykehus og kommune, og har jobbet mye med reformer, fag- og tjenesteutvikling i helsetjenesten. Hva gjør kommunen for å møte utfordringene?

Bilde av Elizabeth KimbellElizabeth Kimbell er sykehjemsoverlege i Trondheim og spesialist i allmennmedisin. Hun har 25 års fartstid fra sykehjem, først som assistent, etter hvert som fastlege med tilsynsfunksjon i sykehjem. Kimbell har et sterkt engasjement for forebygging, kvalitet- og tjenesteutvikling på sitt felt. Hun er også involvert i viktig utrednings- og planarbeid i kommunen.


Bilde av Ragnhild VereideRagnhild Vereide er 5. års medisinstudent i Trondheim. Hun er opptatt av klimaendringenes helsekonsekvenser og helsevesenets egne klimautslipp. Ragnhild er styremedlem i Legenes Klimaaksjon og har i tillegg bidratt i «Rapport om klima og bærekraft i helseutdanningene». Hun jobber aktivt med å få kunnskap om bærekraft og klimaendringer inn i undervisningen på medisin- og helsefagutdanningene. 

Bilde av Marius WiderøeMarius Widerøe er førsteamanuensis og lege med doktorgrad i MR teknologi. Han har jobbet i mange år med medisinsk teknologi innen nyfødt hjerneskade, hjerneutvikling, Alzheimer, og kreft. Widerøe har lang erfaring fra organisasjonslivet og helse- og forskningspolitikk som tillitsvalgt, og er engasjert i hvordan vi skal få en bærekraftig helsetjeneste. Widerøe leder satsingsområdet NTNU HELSE.

Programleder: Randi Wenche Haugen

NTNU Kveld – Publikum møter NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og opplevelse!

Kjernekraft - trussel eller redning?

Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Energi

Se streamo
pptak

Energikrise står høyt på dagsorden i Europa og er et dagsaktuelt tema også i Norge. Vi som i flere generasjoner har levd stabilt og billig på vår vannkraft og olje, må tenke nytt.

De store konsekvensene av verdens forbruk av energi og natur tvinger fram omstilling på alle samfunnsområder. Forskere forteller oss at skal vi oppnå nytt norsk klimamål og grønn omstilling, trenger vi tre ganger mer strøm i 2050 enn i dag. Hvordan skal vi få til det?

Kjernekraft har ikke hatt noen plass i norsk energidebatt hittil. Sverige gjenåpner sine kjernekraftanlegg og Finland og Frankrike bygger nye anlegg. Nå er det flere som mener at Norge også må rigge seg for produksjon av kjernekraft. Hvilken rolle skal i så fall kjernekraft ha i Norge? Vi husker katastrofene i Tsjernobyl og Fukushima: Er dette relevant for dagens kjernekraftverk? Hvilke valg bør vi ta for fremtiden vår?

 • Hva er fordelene og ulempene med kjernekraft?
 • Hva er status på sikker lagring av radioaktivt avfall?
 • Hvordan oppnå sikker drift av fremtidens kjernekraftverk?
 • Kan ny teknologi løse utfordringene?
 • Skal vi heller bygge ut alle vannkilder i Norge?

Til å diskutere disse spørsmålene har vi samlet et panel med ulike perspektiv på kveldens tema:
 

Bilde av Johan Einar Hustad ved NTNUProfessor Johan E. Hustad vil gi oss oversikt, status og utfordringer innen kjernekraft. Han er direktør for NTNUs strategiske satsingsområde Energi, og tidligere prodekan for nyskaping ved NTNU. Han er bl.a. medlem i rådgivningsorganet Energi21 for Olje- og Energidepartementet, medlem i porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp i Norges Forskningsråd, og tidligere styremedlem i Institutt for Energiteknikk (IFE).

Bilde av Erik Wahlström ved NTNUProfessor Erik Wahlström har en sentral rolle i oppbyggingen av NTNUs nye tverrfaglige forskerteam innen kjerneenergi. Han er instituttleder ved NTNUs institutt for fysikk. Han tok doktorgraden sin på Chalmers University of Technology i Gøteborg innen kondenserte mediers fysikk. Blant hans kompetanse er kjernekraft, atomkraft og fisjons- og fusjonskraft. 

Bilde av Rita Vasconcellos d’Oliveira Bouman ved NTNUForsker Rita Vasconcellos d’Oliveira Bouman vil drøfte det etiske dilemmaet mellom kjernekraft og ansvar for kommende generasjoners livskvalitet. Rita forsker på anvendt etikk og sosial rettferdighet innen energi og miljøfeltet både på NTNU og SINTEF. Hun bidrar til at diskusjoner og løsninger ikke bare er teknologisk gunstige, men også sosialt ønskelige. Hennes innledning er på engelsk.


Goran Durakovic er stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, hvor han forsker på hvordan Norge kan bidra til det grønne skiftet innenfor energi i Europa. Gjennom dette arbeidet analyserer han den kostnadseffektive utviklingen av det europeiske energimarkedet, hvor man i 2050 oppnår netto null utslipp av klimagasser i Europa. Innenfor disse rammene har han analysert potensialet til kjernekraft i Norge og Europa.

Programleder: Randi Wenche Haugen

NTNU Kveld – Publikum møter NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og opplevelse!

Tidligere arrangement knapp

Tid og sted

Tid og sted

NTNU Kveld er gratis og åpent for alle.

Sted: Dokkhuset
Tid: 19.00-21.00 (dørene åpnes 18.30)

Bar Passiar åpner kl. 18.00

 

Motta nyhetsbrev
 

 Se tidligere arrangement


Kontakt

E-post: ntnukveld-request@ntnu.no

Prosjektleder: Randi Wenche Haugen

NTNU Kveld 2023

NTNU Kveld 2023

Datoer:

Stream-lenker for NTNU Kveld

Stream-lenker for NTNU Kveld

Streamopptak fra NTNU Kveld arrangementer finner du på NTNU s YouTube kanal.

Forskning fenger!

Forskning fenger!

Universitetsavisa 24.04.2018

NTNU Kveld har måttet avvise hundrevis i døra

Når tema som nanoteknologi, psykisk helse og fuglesang trekker så stint med folk at de sitter med nesetippen presset mot scenekanten, da er det givende å drive forskningsformidling, synes prosjektleder for NTNU Kveld, Randi Wenche Haugen. Les om NTNU Kveld har måttet avvist besøkende i døra på universitetsavisa.no