NTNU kveld

På NTNU Kveld møter publikum NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og kulturell opplevelse

 

NTNU Kveld – program for høsten 2017

På NTNU Kveld får du forskningsbasert kunnskap – rett fra forskeren! Her møter publikum NTNUs ulike fagmiljø i en ramme av inspirerende kunnskap og kulturell opplevelse.

 

Kroppen vår etter døden – hvem tilhører den?

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. 
Johan-Arnt Hegvik er anestesilege og donor-ansvarlig lege ved St. Olavs Hospital.

 

 

Fuglesang og frykten for den stille våren…

Biolog Magne Husby er fugleforsker og en populær foredragsholder med skjæra som spesiale.
Audun Eriksen er biolog og jobber mye i felt med undervisning og med å videreutvikle fugle-appen, BirdID.
FUGLE-musikk ved fløytist Siri Hovde Nordbø, solofløytist i Trondheim Symfoniorkester.

Magne Husby. Foto: Bjørnar Leknes Audun Eriksen. Foto: Bjørnar Leknes Siri Nordbø

Nullutslipps-bygg og områder – kan vi oppnå det?

Overgangen mot et lavutslippssamfunn vil innebære nye og ambisiøse løsninger for måten vi bygger på og for beboernes og brukernes atferd. Hva innebærer dette, hva kreves og hva kan vi oppnå?

Inger Andresen er professor i Integrert energidesign ved Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU. Ruth Woods er postdoktor forsker ved Institutt for tverrfaglig kulturstudier, NTNU. Kjartan Steen-Olsen har doktorgrad i industriell økologi fra NTNU, og er nå postdoktor forsker ved Program for industriell økologi.

 

Reformasjonen som kulturrevolusjon

Hvilke dyptgripende konsekvenser fikk den for Norge og Norden fram til vår tid?

Den 31. oktober er det akkurat 500 år siden Martin Luther i året 1517 hengte opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Det skulle endre hele Europas videre utvikling. Med reformasjonen i 1537 mistet Norges sin selvstendighet som eget rike. De neste 300 år var vi et lydrike under Danmark og deretter 100 år i union med Sverige. De katolske klostrene ble stengt, og all deres eiendom tilført statsmakten. Reformasjonen førte til varige endringer i den politiske makten, kirken, språket, kulturen og sivilsamfunnet Norge…….Hva skjedde og hvorfor?

Tarald Rasmussen er professor i kirkehistorie ved UiO, hans viktigste forskningsområde er kristendommens historie i Europa, inkludert Norden. Fokuset har især vært på senmiddelalder og reformasjon.

Tarald Rasmussen. Foto fra UIOs nettsider

 

Encounters in Technology, Art, & the Humanities

- Nye løsninger med kunst, teknologi og humaniora?/ New solutions with Art, Technology and Humanities?

«Møtepunkt for Kunst, Teknologi og Humaniora: Forestilling på tvers av grenser»/“Encounters in Technology, Art, & the Humanities: Imagining and Making Across Borders”  

Andrew Perkis. Photo: Kai T. Dragland.Hanna Musiol. Photo: Anna Trojanowska.Letizia JaccheriFlorian Schneider

Andreas Bergsland. Photo: BERRE Photo.Øyvind Brandtsegg. Photo: BERRE Photo. Michelle TeranEllen Foyn Bruun

Foredragsholdere

Andrew Perkis, Professor, Institutt for elektroniske systemer
Hanna Musiol, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Letizia Jaccheri, Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Florian Schneider, Instituttleder, Kunstakademiet I Trondheim
Andreas Bergsland, førsteamanuensis, Institutt for musikk
Øyvind Brandtsegg, Professor, Institutt for musikk
Michelle Teran, førsteamanuensis, Kunstakademiet I Trondheim
Ellen Foyn Bruun, førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap

 

Tidligere arrangement

Tid og sted

Sted: Dokkhuset
Tid: 19–21 (dørene åpnes 18)
Inngang: Gratis – åpent for alle

Kunstneriske overraskelser og kafé med servering!


Motta nyhetsbrev

Bilder fra NTNU Kveld 2016

Bilder fra NTNU Kveld 2017


Kontakt

E-post: ntnukveld-request@ntnu.no

Prosjektleder: Randi Wenche Haugen