NTNU kveld banner

NTNU kveld

NTNU Kveld

 • Bilde fra NTNU Kveld – Unge forskere på Dokkhuset scene, september 2021
  NTNU Kveld – Unge forskere 2021 og tema sosial ulikhet. Foto: Stig A. Larssæther
 • NTNU Kveld – Unge forskere på Dokkhuset scene i september 2021. Foto: Stig A. Larssæther
  NTNU Kveld – Unge forskere og tema Klima. Foto: Stig A. Larssæther
 • Bilde fra NTNU kveld og tema: Hva kan erstatte plast? Foto: Trond Sverre Kristiansen
  Bilde fra NTNU kveld og tema: Hva kan erstatte plast? Foto: Trond Sverre Kristiansen
 • NTNU Kveld
  Illustrasjon: Kolbjørn Skarpnes /NTNU

Introtekst

NTNU Kveld – program

På NTNU Kveld får du forskningsbasert kunnskap – rett fra forskeren! Her møter publikum NTNUs ulike fagmiljø i en ramme av inspirerende kunnskap og opplevelse. 


I 2022 fortsetter vi med nye NTNU-kvelder med innhold fra blant annet NTNUs tematiske satsningsområder: BÆREKRAFT – HAVROM – HELSE – ENERGI

Bildeikoner for NTNUs tematiske satsingsområder, Bærekraft, Havrom, Helse og Energi


Program for høsten 2022:

Program for høsten 2022:

NTNU Kveld tar sommerferie men kommer tilbake med nye aktuelle forskningstema i september.

Ønsker du å motta epost med invitasjon til NTNU Kveld fremover, meld deg på nyhetsbrev.

Vi ønsker vårt publikum en god sommer!


Tidligere arrangement i 2022

Tidligere arrangement i 2022

Kampen om sannheten – akademisk ytringsfrihet under press?

Tid: Mandag 30. mai kl. 19-21
Sted: Trondheim Folkebibliotek
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet
Billetter: NTNU Kveld er gratis og åpent for alle

I mai leverte Kierulf-utvalget sin rapport om akademisk ytringsfrihet (NOU 2022:2). 
NTNU Kveld inviterer forskere, universitetsledere og andre interesserte til å ta debatten blant annet om:

 • De tause forskerne: Er det sant at akademikere er fraværende i den offentlige debatten?
   
 • Selvsensur og usynliggjøring: Er smålighet mellom kollegaer og kanselleringskultur i ferd med å undergrave et sannhetssøkende akademia?
   
 • Det usynlige glasstaket: Hvor fritt kan forskere snakke når næringsliv og politikere trekker i trådene?
   
 • Internasjonale utfordringer: Hvordan påvirker internasjonalt samarbeid og trender forskernes frihet til å ytre seg fritt?

Med i diskusjonen blir blant andre rektor Anne Borg, Gunnar Bovim som var medlem av Kierulf-utvalget, og prorektor for forskning og formidling, Tor Grande.

Vi har også med oss professor og styremedlem på NTNU Aksel Tjora, student og leder for Studenttinget Astrid Hilling, professor og instituttleder Thomas Tybell, professor Anders Todal Jensen, professor og instituttleder Lise Leonore Nordenborg Linge, forsker/førsteamanuensis og medlem i av Akademiet for yngre forskere Irja Ida Ratikainen og professor Anders Strømman

Ordstyrer er tidligere kommunikasjonssjef ved NTNU Christian Fossen.

NTNU Kveld: KODE RØD – tre avgjørende år!

Tid: Torsdag 21. april kl. 19- ca. 21
Sted: Dokkhuset Scene på Solsiden, Trondheim
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Bærekraft
Språk: Norsk
Billetter: NTNU Kveld er gratis og åpent for alle
 

Den siste rapporten fra FNs klimapanel slår fast at det fremdeles er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, men da må utslippene gå ned snarest og senest i 2025.

Løsningene finnes, og i enkelte nasjoner og regioner har utslippene allerede begynt å gå ned. Samtidig er det betydelige skjær i sjøen. Skal vi lykkes, må alle bidra. Hvordan kan klimaomstillingen skje uten at det rammer de fattigste landene og de svakeste gruppene i samfunnet? Hvilke konsekvenser vil krigen mellom Ukraina og Russland få for den globale energi- og klimaomstillingen?

Se streamopptak av NTNU Kveld: KODE RØD – tre avgjørende år!


Kveldens foredragsholdere er: 

 

Anders Hammer Strømman, foreleser på NTNU KveldAnders Hammer Strømman er en av hovedforfatterne i FNs siste klimarapport, som har løsninger som hovedtema. Han vil presentere de viktigste funnene som har høstet stor oppmerksomhet: Hvilke veivalg står verden overfor, og hvilke løsninger kreves? Anders er professor i industriell økologi ved NTNU med livsløpsanalyser som spesialfelt. Han er internasjonalt prisbelønt for sin forskning, og jobber med bærekraftige energi og transport systemer.

Espen Moe, foredragsholder på NTNU KveldEspen Moe vil snakke om hvilke konsekvenser krigen mellom Russland og Ukraina kan få for energipolitikken. Vil den bremse eller akselerere omstillingen fra fossil til fornybar energi?
Espen er professor i statsvitenskap ved NTNU – og en av Norges fremste eksperter på internasjonal energipolitikk. Han har skrevet flere bøker om den globale energiomstillingen, og har markert seg som en tydelig stemme i den hjemlige energidebatten.  

Tomas Moe Skjølsvold, foredragsholder på NTNU KveldTomas Moe Skjølsvold vil snakke om betydningen av at klimaomstillingen skjer på en sosialt rettferdig måte. Hvilke grep er nødvendig for å ivareta dette? Tomas er professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved NTNU. Han er også nestleder i NTRANS, et nasjonalt forskningssenter med fokus på energi- og klimaomstilling. Tomas forsker på vitenskapens og teknologiens rolle i samfunnet, og har skrevet flere fagbøker om emnet. 

Programleder: Randi Wenche Haugen

NTNU Kveld – Publikum møter NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og opplevelse!

NTNU Kveld: Krig i klasserommet – 1942 og nå?

Tid: Tirsdag 19. april kl. 19- ca. 21
Sted: Dokkhuset Scene på Solsiden, Trondheim
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Lærerutdanning
Språk: Norsk
Billetter: NTNU Kveld er åpent for alle

Etter Tysklands okkupasjon av Norge i 1940 var det et mål for Quisling sin NS-regjering å nazifisere skoleverket og norske ungdommer.

Lærerne ble i 1942 pålagt medlemskap i det nyopprettede Lærersambandet. Lærerne organiserte massiv motstand mot okkupantstyrets nyordning. Et klart flertall meldte seg ut av  Lærersambandet, noe som førte til at 1100 lærere ble arrestert, og rundt 500 ble deportert til tvangsarbeid i Kirkenes. Læreraksjonen i 1942 påførte Vidkun Quisling og Nasjonal Samling et tidlig og viktig nederlag. 

Hva kan dagens skole lære av lærernes verdikamp i 1942?

 

Se streamopptak av NTNU Kveld: Krig i klasserommet – 1942 og nå?

 

Kveldens foredragsholdere er:


Nils Edward Naastad har forsket på kritisk analyse av luftmakt i krig, men også på historiebruk etter hendelsene. Naastad vil gi oss et tilbakeblikk på hva som skjedde i 1942. Han har lang erfaring som lærer i videregående skole, og har vært førsteamanuensis ved NTNU og Luftkrigsskolen. 
 

Unni Eikeseth, Førstelektor i naturfag ved NTNUUnni Eikeseth har i mange år vært vitenskapsjournalist og programleder i Newton i NRK. Hun er opptatt av hva slags naturvitenskapelig kunnskap dagens elever trenger for å delta i et demokratisk samfunn og ikke å bli lurt av propaganda? Unni er førstelektor i naturfag ved Institutt for lærerutdanning NTNU.


Gunnar Grut, Universitetslektor, Fagseksjonsleder for samfunnsfagene ved NTNUGunnar Grut vil snakke om noen av dagens utfordringer i skolen, belyst ved eksempler fra læreplan og læremidler. Stikkord er terrorbekjemping og digitale persondata. Hvordan kan dagens lærere navigere for å skape kritisk medborgerskap som gjør elevene i stand til å møte demokratiets utfordringer? Gunnar er statsviter og leder samfunnsfagseksjonen ved Institutt for lærerutdanning NTNU.

 

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet ble fotografert, og direkte streamet. Stream kan følges fra: ntnu.no/kveld, og i ettertid blir opptaket tilgjengelig på NTNU YouTube.

NTNU Kveld – Publikum møter NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og opplevelse!
 

 Krig i Ukraina – hvordan kan vi forstå?

Tid: MANDAG 28. mars 2022 kl. 19.00 – ca 21.00
Sted: Dokkhuset på Solsiden, Trondheim
Billetter: NTNU Kveld har gratis inngang, og er åpent for alle. Bar Passiar åpner kl. 18.00
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet 
Språk: Norsk    

Verden er overrumplet og rystet over Russlands angrep på Ukraina. Byer knuses, og krigen går hardt utover sivilbefolkningen. Millioner flykter i den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig.

Hvorfor gjorde Putin dette? Er det mulig for oss i vesten å forstå Russland? Hvilke konsekvenser får det som har hendt for Europas videre sikkerhetspolitikk? Hvilken betydning får det for Norges sikkerhetspolitikk?

Se streamopptak av NTNU Kveld: Krig i Ukraina - hvordan kan vi forstå?

Kveldens foredragsholdere er:


Torbjørn Lindstrøm KnutsenTorbjørn Lindstrøm Knutsen er professor i statsvitenskap med fordypning i internasjonal politikk og stormakters vekst og fall. Han har vært nasjonal rådgiver og formidler på feltet i mange år med foredrag, artikler og bøker. Knutsen trekker opp sammenhenger, fakta og erfaringene med Vladimir Putins mer enn 20 år som Russlands president. Han er ansatt ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Julia Vevenko BondeliJulia V. Bondeli er postdoktor og forsker ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund. I sin doktorgrad undersøkte Julia korrupsjon i det russiske forretningslivet. Hva gjør korrupsjon i stor skala med et samfunn? Hun vil gi et overblikk over korrupsjonens systemiske karakter som en egen styringsmekanisme i det offentlige, muliggjort av utstrakte korrupte nettverk bygd på personlig lojalitet.

Karl Erik HaugKarl Erik Haug er professor og instituttleder ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Han har forsket på norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk med særlig vekt på Norges relasjoner til fremmede nasjoner. Han vil gi oss et innblikk i hvilke konsekvenser denne krigen kan få for Europas sikkerhetspolitiske landskap videre. Haug er også styreleder ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Dag HenriksenDag Henriksen er oberstløytnant, professor og forskningsleder ved Luftkrigsskolen. Han har operativ bakgrunn og har bl.a. tjenestegjort i NATO-operasjoner i Baltikum og Afghanistan, samt et år ved U.S. Air Force Research Institute. Hans doktorgrad i militære studier tok for seg sammenhengen mellom politiske målsettinger og militær maktanvendelse i Kosovokrigen. Henriksen snakker om hvilken betydning krigen i Ukraina får for Norges sikkerhetspolitikk.  

 Overgangsalder – utgått på dato?

Tid: Tirsdag 22. mars kl. 19-21
Sted: Dokkhuset på Solsiden, Trondheim
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Helse
Språk: Norsk
Billetter: NTNU Kveld er åpent for alle

Overgangsalder er en ny epoke i livet som mange ikke er helt forberedt på, og som kan skape både usikkerhet og endringer i livet. Men du er ikke alene! Vi bare snakker ikke om det!
 

Hva er overgangsalder – og hvordan kan dette påvirke deg? 
1/3 av kvinnens liv gjenstår etter menopausen. Hvilken kunnskap trengs for best mulig livskvalitet? 

Forskningsbasert kunnskap og åpenhet kreves for at vi trygt kan navigere oss gjennom denne viktige livsfasen – som i høyeste grad også angår våre partnere! Kvinner trenger informasjon for å kunne ta de riktige valgene for egen helse. Hva er status for forskning på overgangsalder? 

Se streamopptak av NTNU Kveld: Overgangsalder – utgått på dato?

 

Kveldens foredragsholdere er:


Hanna Helgetun Krogh: fastlege på Kalvskinnet legesenter i TrondheimHanna Helgetun Krogh er spesialist i allmennmedisin, og har lang erfaring som fastlege ved Kalvskinnet legesenter i Trondheim.


 

Lars Slørdal: professor og overlege ved St. Olavs hospital.Lars Slørdal er professor i medisin (farmakologi) ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, og overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital.

 

Mette Haase Moen: professor emerita på, spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer NTNUMette Haase Moen er professor emerita ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og en nestor innen forskning og undervisning om kvinnehelse.

 

Ingrid Baasland: gynekolog ved Baasland-klinikken, og forsker innen kvinnehelse ved NTNU.Ingrid Baasland er gynekolog ved Baasland-klinikken. Hun har doktorgrad innen tema livmorhals og screening. Hun forsker på kvinnehelse ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og Kreftregisteret.

 

Tidligere arrangement knapp

Tid og sted

Tid og sted

NTNU Kveld er gratis og åpent for alle.

Sted: Dokkhuset
Tid: 19.00-21.00 (dørene åpnes 18.30)

Bar Passiar åpner kl. 18.00

 

Motta nyhetsbrev
 

 Se tidligere arrangement


Kontakt

E-post: ntnukveld-request@ntnu.no

Prosjektleder: Randi Wenche Haugen

NTNU Kveld – høsten 2022

NTNU Kveld – høsten 2022

Datoer:

 • Tirsdag 6. september: Kavliprisen nevrovitenskap
 • Onsdag 7. september: Kavliprisen nanoteknologi
 • Mandag 26. september
 • Tirsdag 27. september
 • Tirsdag 18. oktober
 • Tirsdag 15. november

Stream-lenker for NTNU Kveld

Stream-lenker for NTNU Kveld

 

Alle streamsendinger for NTNU Kveld arrangementer er samlet og lagt ut på NTNU s YouTube kanal

Forskning fenger!

Forskning fenger!

Universitetsavisa 24.04.2018

NTNU Kveld har måttet avvise hundrevis i døra

Når tema som nanoteknologi, psykisk helse og fuglesang trekker så stint med folk at de sitter med nesetippen presset mot scenekanten, da er det givende å drive forskningsformidling, synes prosjektleder for NTNU Kveld, Randi Wenche Haugen. Les om NTNU Kveld har måttet avvist besøkende i døra på universitetsavisa.no