NTNU kveld banner

NTNU kveld

NTNU Kveld

 • Bilde fra NTNU kveld og tema: Hva kan erstatte plast?
  Bilde fra NTNU kveld og tema: Hva kan erstatte plast? Foto: Trond Sverre Kristiansen
 • NTNU Kveld

 • NTNU Kveld på Dokkhuset ved Solsiden. Foto: Søderholm-Steen Trøndelag Reiseliv
  NTNU Kveld på Dokkhuset ved Solsiden. Foto: Søderholm-Steen Trøndelag Reiseliv
 • Bilde fra NTNU Kveld: Ulv - fortsatt fredes eller kan utryddes? Foto: Marianne Sjøholtstrand
  Bilde fra NTNU Kveld: Ulv - fortsatt fredes eller kan utryddes? Foto: Marianne Sjøholtstrand

Introtekst

NTNU Kveld – program

På NTNU Kveld får du forskningsbasert kunnskap – rett fra forskeren! Her møter publikum NTNUs ulike fagmiljø i en ramme av inspirerende kunnskap og kulturell opplevelse. 

 

Vårsemester 2020 blir det mye fokus på NTNUs tematiske satsningsområder:

BÆREKRAFT – HAVROM – HELSE – ENERGI


NTNU Kveld 12. mars

Torsdag 12. mars i Trondheim


Klimasvar i NANSENs fotspor? [AVLYST]

NB! På grunn av det uavklarte situasjonen rundt koronaviruset ser vi oss dessverre nødt til å avlyse NTNU Kveld 12. mars.

Vi vil forsøke å sette opp «Klimasvar i Nansens fotspor» ved en senere anledning.

 

125 år etter Nansens ferd over Polhavet er nå den største Arktiske ekspedisjonen noensinne i gang. Ekspedisjonen heter MOSAiC, den studerer hvilken rolle Arktis spiller for globalt klima og oppvarming. Finner vi de store klimasvarene 125 år etter Nansens FRAM-ekspedisjon over Polhavet?

 • Hva er de viktigste paralleller mellom Nansens ferd over Polhavet og den største Nordpolekspedisjonen noensinne?
 • Hva er de viktigste hypotesene? 
 • Hva er de viktigste funnene så langt?
 • Hvordan henger klima og isens egenskaper sammen? 
 • Kommer isen fortsatt til å være der om 10, 50 eller 100 år?

Det er 125 år siden at Fridtjof Nansen gjennomførte sitt halvannet års lange polarekspedisjon med båten FRAM som ble fryst inn fra Sibir for å drifte med isen over Nordpolen mot Grønland/Svalbard. Selv om målet om å nå Nordpolen ikke ble nådd, var ekspedisjonen den gangen et vesentlig fremskritt for å forstå isens drift, havstrømmer og klima i Nordishavet.

I september 2019 startet en ny ekspedisjon på samme ruten for å finne ny kunnskap og forståelse av Arktisk klima: Ekspedisjonen MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) er et samarbeidsprosjekt hvor mange land og flere hundre forskere er involvert. Skipet ble skrudd inn i isen sist høst og driver nå med isen over Polhavet. Formålet er å gjøre gjennomgående observasjoner og samle data av hvordan drivis, hav og atmosfære er koblet sammen gjennom alle årstidene. Verden mangler slike observasjoner for å få full forståelse av hvordan polarregioner påvirker utviklingen av globalt klima. Det forventes at MOSAiC vil gi svar på mange uløste spørsmål i klimaforskningen og definere ny vitenskapelig basis for arktisk klimaforskning. Svarene er spesielt viktige i en tid hvor det haster med å reagere på klimaendringene. 

Foredragsholdere:


Sönke Maus er forsker og fysisk oseanograf ved Institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU. Sönke er utdannet i Hamburg og har en doktorgrad fra Universitet i Bergen. Han forsker på klima, hav og havis med fokus på miljøaspekter og vekselvirkninger mellom havis og olje. Som medlem av Havisgruppen i MOSAiC organiserer han analysene av isens mikrostruktur for bedre forståelse av havisens egenskaper, og hva disse betyr for klimasystemet.

Nicole Aberle-Malzahn, førsteamanuensis ved Institutt for biologi ved NTNU. Hun er biologisk oseanograf og forsker på hvordan klimaendringer påvirker plankton i havet. Hun er også deltaker i MOSAiC og bidrar også til NFR-prosjektet HAVOC med vekt på sjøisen som kalles skrugarder. 

 

 

Velkommen til NTNU Kveld: torsdag 12. mars kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Dokkhuset på Solsiden, Trondheim. Fri adgang for alle (begrenset antall sitteplasser)   
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med forskningsprosjektet MOSAiC.
Språk: Norsk
Arrangementet blir fotografert for dokumentasjon og markedsføring.

Se arrangement på Facebook


Arrangementer tidligere i år

Arrangementer tidligere i år


NTNU Kveld 18. februar

Tirsdag 18. februar 2020 i Trondheim

TEMA: HAVROM

Hvordan bygge samfunnsansvar innen lakseoppdrett? 

Oppdrettsnæringen i Norge produserer nesten 1,3 millioner tonn med oppdrettslaks hvert år, og dette er en av Norges viktigste eksportnæringer. I følge Statistisk sentralbyrå  passerte fiskeeksporten rekordhøye 104 milliarder kr i 2019. Men næringen får tidvis kritisk søkelys fra mediene på grunn av utfordringer knyttet til blant annet lakselus, rømming, dyrevelferd og miljøkonsekvenser.

•    Hvilket samfunnsansvar har aktørene innen laksenæringen? 
•    Hva er status på dette feltet i dag? 
•    Hva er løsningene på de etiske dilemmaene og utfordringene framover?

Foredragsholdere:

Bilde av Siri Granum Carson, førsteamanuensis ved NTNUSiri Granum Carson, direktør for NTNU Havrom og førsteamanuensis i filosofi ved program for anvendt etikk ved NTNU. Hun er tidligere leder for NTNU Ocean pilotprogrammet HAVANSVAR – Humanities Ocean Initiative. 

 

Bilde av Yngvar Olsen, professor ved NTNUYngvar Olsen, professor ved Institutt for biologi ved NTNU. Han forsker og underviser på marin økologi med hovedvekt på miljøeffekter av havbruk. Yngvar har hatt flere verv ved NTNU, Forskningsrådet og EU. Han er nå spesielt aktiv med å etablere gode undervisningsprogram og på å videreutvikle samarbeid i det marine forskningsmiljøet ved NTNU. En viktig oppgave er å bidra til en ny visjon og strategi for havbruksforskningen. ved NTNU.

Velkommen til NTNU Kveld: tirsdag 18. februar kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Dokkhuset på Solsiden, Trondheim. Fri adgang for alle (begrenset antall sitteplasser)   
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet og Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med NTNU Havrom
Språk: Norsk

Streaming: Hvordan bygge samfunnsansvar innen lakseoppdrett
Arrangementet blir fotografert, tatt opp for TV og streamet live.
 


NTNU Kveld:

Mandag 10. februar 2020 i Ålesund

TEMA: HAVROM

Lakseoppdrett og utfordringer knyttet til bærekraft – hva er status? 

Oppdrettsnæringen i Norge produserer nesten 1,3 millioner tonn med oppdrettslaks hvert år, og dette er en av Norges viktigste eksportnæringer. Men næringen får tidvis kritisk søkelys fra mediene på grunn av utfordringer knyttet til bl.a. lakselus, rømming, dyrevelferd og miljøkonsekvenser.

•    Hvilket samfunnsansvar har aktørene innen laksenæringen? 
•    Hva er status på dette feltet i dag? 
•    Hva er løsningene på de etiske dilemmaene og utfordringene framover?

Foredragsholdere: 

 

.Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund og professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
        

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund og professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og hun har også ledet NTNUs strategiske forskningsområde Bærekraftig Samfunnsutvikling. Fet leder flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljøledelse, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft.

 

 Siri Granum Carson, direktør for NTNU Havrom og førsteamanuensis i filosofi ved program for anvendt etikk ved NTNU.
    

Siri Granum Carson, direktør for NTNU Havrom og førsteamanuensis i filosofi ved program for anvendt etikk ved NTNU. Hun leder NTNU Ocean pilotprogrammet HAVANSVAR – Humanities Ocean Initiative. 

Lars Christian Gansel, førsteamanuensis ved Institutt for biologiske fag ved NTNU i Ålesund
        

Lars Christian Gansel, førsteamanuensis ved Institutt for biologiske fag. Han underviser og forsker på marine fag med spesiell fokus på havbruk, og er ansvarlig for NTNU sin forskningstillatelse for laksefisk i sjøen. Det meste av arbeidet hans har vært relatert til havbruk, med fokus på fiskevelferd og miljøeffekter. 


 

Roger Hofseth, konsernsjef i Hofseth International. Foto: Anders Furuset
Foto: Anders Furuset

Roger Hofseth, konsernsjef i Hofseth International. Selskapet driver med oppdrett, foredling og salg av laks, et selskap som vil være ledende innen miljø, bærekraft, fiskehelse og fiskevelferd.

 Velkommen til NTNU Kveld i Ålesund: mandag 10. februar kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Parken kulturhus, Ålesund. Fri adgang for alle (begrenset antall sitteplasser)   
Arrangør: NTNU Ålesund i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Havrom
Språk: Norsk
Se arrangement på Facebook


NTNU Kveld 22. januar: Siste utvei – nye og drastiske klimaløsninger?

Onsdag 22. januar, 2020

TEMA: BÆREKRAFT

Siste utvei nye og drastiske klimaløsninger?

Sted: Dokkhuset i Trondheim

Klimavitenskapen er klar – dramatiske kutt i utslipp må til for å holde temperaturen på jorda innenfor trygge rammer. Samtidig viser resultatene fra klimatoppmøtene at verdens ledere i dag ikke er villige til å foreta de nødvendige omleggingene som sikrer en trygg framtid for kommende generasjoner.

 • Kan vi kjøpe oss tid gjennom teknologi som griper inn i klimasystemet på jorda?
 • Kan vi oppnå negative utslipp ved storskala bruk av biokull for karbonfangst i jorda i landbruket
 • Kan vi ved kunstige vulkanutbrudd slippe ut små partikler til atmosfæren som reflekterer mer av sollyset tilbake til verdensrommet? 
 • Hva innebærer slike løsninger, og hvordan kan vi få dem til?

Kveldens foredragsholdere har studert nye og drastiske klimaløsninger som kan bli nødvendige fremover.

FOREDRAGSHOLDERE:
Helene Muri tok sin doktorgrad i atmosfærisk fysikk ved Universitetet i Oxford og arbeider ved NTNUs Program for industriell økologi.  Hun forsker på klima og miljøaspekter av utslipp blant annet fra skipsfart, negative utslippsteknologier og "solar geoengineering". 

 

Pia Piroschka Otte har mastergrad i utviklingsstudier og en doktorgrad i statsvitenskap fra NTNU. Hun jobber som seniorforsker på RURALIS og har en bistilling ved NTNU Bærekraft. Hun forsker blant annet på mulighetene for karbonfangst ved bruk av biokull og alternativ finansiering av praktiske klimatiltak i landbruket, hvor befolkningen kan bidra. 

Streaming: Siste utvei – nye og drastiske klimaløsninger?

Se bilder fra NTNU Kveld: Siste utvei – nye og drastiske klimaløsninger? (Flickr)


Tidligere arrangement knapp

Tid og sted

Tid og sted

Sted: Dokkhuset
Tid: 19–21 (dørene åpnes 18)
Inngang: Gratis – åpent for alle.

Motta nyhetsbrev

Muligheter for å kjøpe mat og drikke i bar/restaurant.
 

 Se tidligere arrangement


Kontakt

E-post: ntnukveld-request@ntnu.no

Prosjektleder: Randi Wenche Haugen

Streaminglenker

Streaminglenker

NTNU Kveld våren 2020:

NTNU Kveld våren 2020:

 • Onsdag 22. januar – Trondheim
 • Mandag 10. februar – Ålesund
 • Tirsdag 18. februar – Trondheim
 • Torsdag 12. mars – Trondheim [AVLYST]
 • Tirsdag 24. mars – Trondheim [AVLYST]
 • Tirsdag 21. april – Trondheim

Forskning fenger!

Forskning fenger!

Universitetsavisa 24.04.2018

NTNU Kveld har måttet avvise hundrevis i døra

Når tema som nanoteknologi, psykisk helse og fuglesang trekker så stint med folk at de sitter med nesetippen presset mot scenekanten, da er det givende å drive forskningsformidling, synes prosjektleder for NTNU Kveld, Randi Wenche Haugen. Les om NTNU Kveld har måttet avvist besøkende i døra på universitetsavisa.no

Bildealbum fra NTNU Kveld 2019

Bildealbum fra NTNU Kveld 2019