Institutt for kjemisk prosessteknologi

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Om oss

Institutt for kjemisk prosessteknologi tar kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskap, fra molekylære prosesser og nanoteknologi til bygging og drift av store prosessanlegg.

Institutt for kjemisk prosessteknologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for kjemisk prosessteknologi

Kontakt

Kontakt

  postmottak@chemeng.ntnu.no

  Sem Sælandsvei 4, Kjemiblokk 5, K5-105 (K5-101)

Postadresse

Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Hva er kjemisk prosessteknologi?

   Hva er kjemisk prosessteknologi ved NTNU?

Følg oss på LinkedIn:

Følg oss på LinkedIn:

 

Pilde av LinkedInside