Om oss

Kunstakademiet i Trondheim

Om oss

Om oss - Ingress

Kunstakademiet i Trondheim (KIT) har alltid vært kjent for en åpen og eksperimenterende holdning - blant annet var KIT det første kunstakademiet i Norden som kunne tilby utdanning i nye medier gjennom etableringen av Intermediaavdelingen.


Om oss - brødtekst

KIT er organisert som en fleksibel, dynamisk og eksperimentell institusjon - dedikert til å utdanne samtidskunstnere, og kunstnerisk utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå.
Akademiet var tidlig ute med en åpen avdelingsstruktur og en pedagogisk arbeidsform på tvers av tekniske og tradisjonelle grenser.

Kunstskolen i Trondheim ble startet like etter den annen verdenskrig av lokale kunstnere som så behovet for en profesjonell kunstutdannelse i byen.
I 1979 kom skolen inn i høyskolesystemet, og fra 1987 ble Kunstskolen i Trondheim et statlig kunstakademi.
Kunstakademiet i Trondheim (KIT) ble fra 1996 innlemmet i Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) som en del av fakultet for arkitektur og billedkunst.

Vårt kunstneriske utviklingsarbeid inkluderer følgende områder:

  • Art and Ocean
  • Art in Smart Cities

Kontakt KIT forside

Kontakt

Ansatte ved instituttet

  • Telefon: 73 59 79 00
  • Faks: +47 73 59 79 20
  • Epost: postmottak@ad.ntnu.no
  • Besøksadresse:     Innherredsveien 7, 7014 Trondheim 
  • Leveranseadresse: Kunstakademiet i Trondheim 7491 Trondheim

Om instituttet