Om oss

Kunstakademiet i Trondheim

Om oss

Om oss - Ingress

Kunstakademiet i Trondheim (KIT) har alltid vært kjent for en åpen og eksperimenterende holdning - blant annet var KIT det første kunstakademiet i Norden som kunne tilby utdanning i nye medier gjennom etableringen av Intermediaavdelingen.


Om oss - brødtekst

KIT er organisert som en fleksibel, dynamisk og eksperimentell institusjon - dedikert til å utdanne samtidskunstnere, og kunstnerisk utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå.
Akademiet var tidlig ute med en åpen avdelingsstruktur og en pedagogisk arbeidsform på tvers av tekniske og tradisjonelle grenser.

Kunstskolen i Trondheim ble startet like etter den annen verdenskrig av lokale kunstnere som så behovet for en profesjonell kunstutdannelse i byen.
I 1979 kom skolen inn i høyskolesystemet, og fra 1987 ble Kunstskolen i Trondheim et statlig kunstakademi.
Kunstakademiet i Trondheim (KIT) ble fra 1996 innlemmet i Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) som en del av fakultet for arkitektur og billedkunst.

Fra 2017 er KiT en del av Fakultet for arkitektur og design.

Vårt kunstneriske utviklingsarbeid inkluderer følgende områder:

  • Art and Ocean
  • Art in Smart Cities

Kontakt KIT forside

Kontakt

Ansatte ved instituttet

  • Telefon: 73 59 79 00
  • Faks: +47 73 59 79 20
  • Epost: postmottak@ad.ntnu.no
  • Besøksadresse:     Innherredsveien 7, 7014 Trondheim 
  • Leveranseadresse: Kunstakademiet i Trondheim 7491 Trondheim

Om instituttet