Studier ved Kunstakademiet i Trondheim

Studier ved Kunstakademiet i Trondheim

Studieprogramside KIT

Trondheim Academy of Fine Art, Norwegian University of Science and Technology, NTNU, 2024


Studier ved KIT

Studentens kunstneriske og personlige utvikling står i fokus gjennom hele utdannelsen på Kunstakademiet i Trondheim. Med støtte fra lærere og gjestelærere med variert kunstnerisk orientering og bakgrunn, får studentene anledning til å utforske og utfordre, til å samle kunnskap, reflektere og handle.

Gjennom individuelle samtaler, felles gjennomganger, diskusjoner, prosjekter og utstillinger, utvikler studentene sitt eget kunstneriske arbeid. Som det eneste norske kunstakademi som er tilknyttet et universitet, har vi unike ressurser og muligheter for samarbeid med fag innen teknologi, arkitektur og humaniora.

Verden er blitt mindre, men Trondheim er fortsatt ved yttergrensen av den europeiske kunstverden. Vi er oss bevisst dette perspektivet – gjennom god tilgang på informasjon, reiser og internasjonale gjester kan vi reflektere over vår nordlige posisjon. Kunstakademiet i Trondheim har nær kontakt med internasjonale kunstmiljøer og engasjerer seg bevisst i samtidskunstens utvikling. Samtidskunstens dynamikk og diskusjoner er vår viktigste referanseramme. Vi forholder oss til dagens situasjon i lys av nåtidige og tidligere kunstneriske, filosofiske og samfunnsmessige strømninger. 
 

Vår utdanning

Billedkunst - bachelor og master

Kunstakademiet tilbyr treårig bachelor- og toårig masterstudium i billedkunst. Vår undervisning bygger på åpenhet, dialog, og kritisk refleksjon i et fleksibelt arbeidsmiljø hvor studentene beveger seg fritt mellom fagområder og samarbeider på tvers av årskull.