Bilde - kompetanse

Foto av ballettdanser som illustrerer kompetanse

Kjenn din kompetanse

Kjenn din kompetanse

Kompetanse er mye mer enn din utdannelse. Du innhenter kompetanse fra både utdannelse og jobb, men også arenaer som fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid, verv, militærtjeneste og omsorgsarbeid.

Å tenke over hvilken kompetanse du ønsker å få gjennom utdannelsen, hvorfor og hvordan du kan oppnå dette, vil derfor være nyttig gjennom hele studietiden, og gjøre deg godt rustet til å møte arbeidslivet når du er ferdig å studere.

Bli bevisst din kompetanse

Når du skal legge fram hva slags kompetanse du har, enten for en kommende arbeidsgiver eller i andre arenaer, er det viktig å være bevisst din egen kompetanse. Tenk gjennom følgende:

Faglig og akademisk kompetanse:

 • Hva har jeg lært gjennom studiene av faglig spisskompetanse?
 • Hvilke ferdigheter har jeg oppnådd som er overførbare til mange typer jobber?
 • På hvilke områder har jeg utviklet meg? Hva kan jeg nå som jeg ikke kunne da jeg startet?
 • Hva mestrer jeg godt?
 • Hva vil jeg lære mer om?

Erfaring fra arbeid, verv og fritidsaktiviteter:

 • Hvilke arbeidsoppgaver har jeg utført?
 • Hvilket ansvar har jeg fått eller tatt? 
 • Hva har jeg lært?

Har du erfaringer som først ikke virker relevante  – tenk over hvilke ferdigheter du har oppnådd som er overførbare til jobber du søker. Eksempel på dette kan være samarbeid, ledelse, kommunikasjon, formidling, effektivitet etc. 

Personlige egenskaper

 • Hvordan jobber jeg med andre og hvilken rolle liker jeg å inneha?
 • Hva er det som engasjerer eller motiverer meg?
 • Hvordan håndterer jeg stress?
 • Hva er mine styrker?

Skrive CV

Skrive jobbsøknad

 

Kartlegg din kompetanse

Kartlegg din kompetanse

Vårt skjema for kompetansekartlegging kan hjelpe deg i å tenke på hva du faktisk kan, og hva du bør presentere overfor en arbeidsgiver.

Skjema for kompetansekartlegging

Veiledning for studenter ved NTNU

Veiledning for studenter ved NTNU

Ta med din CV og / eller søknad til veiledning i Trondheim, og få tilbakemelding på hvordan du kan beskrive din kompetanse. Vi kan også gi tilbakemelding over skype eller telefon

Kompetanseringer

Illustrasjon over flere lag av kompetanse i en person

Kontakt