course-details-portlet

POL2012 - Teorier og modeller i politisk økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet behandler økonomiske og statsvitenskapelige perspektiver på samfunnsmessig forståelse og utvikling, samt politiske beslutningsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • kjenne til statsvitenskapelige og økonomiske teorier og modeller for politiske beslutningsprosesser.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området politisk økonomi. Det legges vekt på både ideer, begreper og aspekter av aktuell politikk.
  • utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller grunnleggende krav til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Forelesningene kan komme til å bli holdt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2101 7.5 HØST 2010
SØK2102 7.5 HØST 2010
IDRSA1009 0.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 47
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU