Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Japanprogrammet

                                    

NTNUs Japanprogram startet sin virksomhet i 1998, men programmet har en forhistorie som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1990-årene og i 1995 ble det innledet et samarbeid mellom mellom NTNU og enkelte norske næringslivsbransjer.

Initiativet vokste fram som en erkjennelse av at næringslivet trengte medarbeidere med teknisk eller naturvitenskapelig utdannelse som samtidig hadde en større forståelse for internasjonal handel, kultur og fremmede institusjoner. Dette behovet er så viktig i forbindelse med forskning og næringsvirksomhet i Asia. Siden Japan er motoren bak økonomisk utvikling i regionen, ble dette landet valgt som fokus for initiativet.

  • - integrere samfunns-vitenskapelige perspektiver i tekniske og realfaglige utdanningsprogram
  • - stimulere til økt samhandling mellom NTNU, japanske (internasjonale) forskningsinstitusjoner og universiteter, norsk næringsliv og norske myndigheter

- være faglig sterkt og skape større forståelse for Japan (og Øst-Asia generelt

 

Undervisning