POL2018 - Japansk kultur og politisk-økonomiske system

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Japansk kultur: 1) mellommenneskelige relasjoner og organisasjonskultur, 2) særtrekk ved japansk kultur kontra kulturen i andre asiatiske land og Norge. Japans politisk-økonomiske system: 1) japansk økonomi og politiske institusjoner, 2) politisk omstrukturering og økonomisk liberalisering, og 3) Japans utenrikspolitiske relasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-kjenne til japansk kultur og historiske bakgrunn, dets særtrekk kontra øvrig asiatisk kultur så vel som norsk kultur
-kjenne til om utvikling og endringer i Japansk politikk, samfunn, økonomi og internasjonale relasjoner etter 2. verdenskrig.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-anvende teori til å belyse aktuelle problemstillinger innen Japansk kultur, politikk, økonomi og samfunn
-utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 3000 ord (8 sider tekst).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL1006 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.11.2017 09:00 Hall A
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.