Japanprogrammet

Forskning/Research

Japanske og asiatiske forskningsressurser i Skandinavia/Japanese and Asian Research Resources in Scandinavia

 

Det Nordiske Institutt for Asia Studier, NIAS, ble grunnlagt i 1968 av Nordisk Råd[1]. I 2005 ble eierskapet av NIAS overført til et fellesråd bestående av Lund Universitet, København Universitet, København Handelshøyskole, og medlemmene av det Nordiske NIAS Rådet(NNC), hvor NTNU er et grunnleggermedlem. NIAS vedlikeholder det største Vestlig språklige biblioteket om Asia i Norden. Man bygger en onlineportal som vil gi brukere på medlemsuniversiteter, inkludert NTNU, muligheten til å søke gjennom en enorm mengde Asiatiske databaser. NIAS fronter også en Nordisk forskningskole, the Asian Century Research School, hvor man ønsker å samle Asia-relaterte utdannings- og forskningsressurser på masternivå i Norden.

NIAS Supra er et stipendprogram for master- og doktorgradskandidater som dekker reiseutgifter, innlosjering i sovesal og delvis kostpenger mens de benytter NIAS-biblioteket for en periode på rundt 2 uker. Mottakere av NIAS Supra-stipendet har også muligheten til å presentere arbeidet sitt på lunsjseminarer under stipendoppholdet. NTNU studenter på master- og doktorgradsnivå som forsker på Asia kan søke på NIAS Supra stipend.

Forskningsressurser i Japan/Research Resources in Japan

NACIS Webcat

Webcat er det mest komplette online universtetskatalog systemet i Japan: det inkluderer også Nasjonal Diet Bibliotekets store samling, samt noen få utenlandske universiteters samlinger (for eksempel Oxford). Da NTNU ikke er medlem av Webcat systemet (noe som ville krevd å sende etterspurte bøker til andre medlemsbibliotek i utlandet) kan NTNU brukere generelt ikke bestille bøker fra Webcat's medlemsbibliotek. Men som en bibliografisk kilde over publiserte bøker, er Webcat et utmerket redskap.

Keizai Koho Center: Japan Institute for Social and Economic Affairs
(Keizai Koho Senteret: Japan institutt for sosiale og økonomiske anliggender)

Keizai Koho Senteret publiserer Japan: An International Comparison, som inneholder en veldig nyttig samling grunnleggende økonomiske og sosiale data, og ofte sammenlignbare data fra andre land. Denne publikasjonen kan lastes ned i pdf format fra nettsiden deres. Senteret publiserer også et nyhetskriv annenhver måned, Japan Economic Currents: A Commentary on Economic and Business Trends, og et nyhetskriv som fokuserer på forholdet mellom EU og Japan. Begge er tilgjengelige på denne nettsiden.

Institute of Social Science, University of Tokyo
(Institutt for samfunnsvitenskap, Universitet i Tokyo)

Et av Japans beste (om ikke det beste) akademiske institutt for samfunnsforskning, ISS (eller Shaken) nettsiden inneholder full tekst pdf filer av Social Science Japan (nyhetskriv), og innholdsfortegnelse for Social Science Japan Journal (SSJJ).Nettsiden har også en liste over diskusjonartikler, hvorav noen kan lastes ned. På nettsiden finner man også et data arkiv og andre arkiver med artikler tilgjengelig på japansk.

Gjennom denne nettsiden kan man også søke i og abonnere på Social Science Japan (SSJ) Forumet. Dette e-post baserte diskusjonsforumet inneholder debatter mellom samfunnsforskere og studenter om samfunnsforskning og spesielt japanske valg. Dette er også et godt forum for å etterspør informasjon fra forskere om samfunnsvitenskaplige tema i Japan.

The Japan Institute for International Affairs (JIIA)
(Det Japanske Institutt for Internasjonale Forhold)

En av Japans beste tankesmie med fokus på utenrikspolitikk, JIIA er formelt knyttet til Japans Utenriksdepartement. Hjemmesiden deres inneholder en rekke artikler og konferanserapporter på engelsk. I 2006 kom JIIA Commentary og Japan Review of International Affairs, tilgjengelig via gratis abonnement.

Institute for International Policy Studies (IIPS)
(Institutt for Internasjonal politikk Studier)

IIPS ble opprinnelig grunnlagt av tidligere statsminister Nakasone og hans rådgivere, og er et av Japans ledende senter for studiet av offentlig politikk. IIPS fremmer aktivt debatten om en mulig revisjon av Japans grunnlov.

Gaiko Forum

En publikasjon med fokus på japansk utenrikspolitikk, støttet av Utenriksdepartementet. Gaiko Forum publiseres på engelsk og japansk. Mange av artiklene på engelsk er tilgjengelige online i pdf format.

Forskningsressurser i USA/Research Resources in USA

The Japan Considered Podcast: Hosted weekly by Robert Angel, a political scientist at the University of South Carolina, this twenty minute podcast provides commentary on Japanese domestic politics and foreign policy. In addition to the podcast audio file, Angel posts the written transcript of each podcast, including links to useful internet resources related to Japan. 

Duke University: Electronic Resources for Japanese Studies: Perhaps the most complete collection of electronic resources on Japan located on a single web page. 

The Maureen and Mike Mansfield Foundation: Boasts a data base of translated polls from Asahi Shimbun and other Asian newspapers; also has downloadable publications and information about fellowships, Foundation sponsored talks, etc.

East-West Center Washington: Contains a wealth of downloadable publications, online fora, and information about collaborative research and study groups. 

East-West Center: The parent organization of the Washington Office, the East-West Center is based in Hawaii, and hosts many conferences and seminars on East Asia, and has downloadable publications available at its web site as well.