Sliter du med søvnen?

Sliter du med søvnen?

  
Medisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenesten er et forskningsprosjekt som skal undersøke om kurset Sov godt har en gunstig effekt på søvnkvalitet og livskvalitet. Kurset er for de som sliter med søvnløshet.

Sov godt er et kurs utviklet av Helsedirektoratet og tilbys som et lavterskeltilbud i kommunene. 

Ønsker du å delta i forskningsprosjektet?

Fyll ut screeningskjema! 

Denne filmen forklarer hva forskningsprosjektet handler om, og beskriver din rolle som deltaker. 

figur som viser stegene i deltakelse: 1: gjøre seg kjent, 2: fylle ut skjema, 3: samtykke, 4: plassere i gruppe, 5: datainnsamling

For spørsmål, kontakt:

For spørsmål, kontakt:


delta-knapp

Interessert i å delta? Fyll ut skjema

Ved å trykke på knappen, kommer du til et screeningskjema for å se om du oppfyller kriteriene for å delta i studien. 

Hvis du oppfyller kriteriene, får du tilsendt et samtykkeskjema for å delta i forskningsprosjektet.

Du blir deretter tilfeldig plassert i enten intervensjonsgruppen som får søvnkurset Sov godt eller kontrollgruppen som står på venteliste.

Alle i kontrollgruppen får tilbudet om å delta på søvnkurset etter at forskningsprosjektet har samlet inn sine opplysninger.

Informasjon til deltakere

  • Deltakelse i søvnkurset Sov godt er vanligvis belastet med et gebyr. Deltakerne i forskningsprosjektets intervensjonsgruppe vil slippe å betale dette.
  • Deltakerne i kontrollgruppen vil få en godtgjørelse på 150 kroner for hvert måletidspunkt de fyller ut spørreskjema og søvndagbok. Dette vil innebære en samlet godtgjørelse på 600 kroner (150 kr x 4) hvis deltakeren svarer på spørreskjema og søvndagbok ved alle de 4 måletidspunktene. 
  • Søvnkurset Sov godt består av presentasjoner, øvelser, hjemmeoppgaver, og gruppesamtaler. Gode norskkunnskaper er en forutsetning for deltakelse på søvnkurset og i forskningsprosjektet. 

Kommuneliste

Kommuner 

Alle voksne som sliter med søvnløshet er velkommen til å delta i studien. Forskningsprosjektet foregår på frisklivssentralene i disse kommunene: 


Frisklivssentralene

Alle frisklivssentraler som tilbyr det gruppebaserte søvnkurset Sov godt er velkommen til å delta i forskningsprosjektet. 

Informasjon til Frisklivssentraler


Kompetansebank for frisklivssentraler

Undersidene

Om søvnkurset og forskningsprosjektet

Mer om søvnkurset Sov godt og hva det innebærer å delta i denne gruppebaserte ikke-medikamentelle behandlingen mot søvnløshet. 

 

Les mer om søvnproblemer

Søvnløshet er et utbredt og undervurdert folkehelseproblem.

 

 

Lege eller fysioterapeut?

Lege eller fysioterapeut?

Har du pasienter med søvnproblemer?

Da kan kanskje deltakelse i denne studien foreslås som et alternativ.

Se mer om studien her