Bakgrunn og aktiviteter

Ingebrigt Meisingset er Forsker ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Det Medisinske Fakultet, NTNU i forskningsgruppen Muskel og skjelett. (https://www.ntnu.edu/ism/musculoskeletal#/view/about) Forskningen er på de vanligste muskelskjelettlidelser i primærhelsetjenesten, slik som plager i nakke, skuldre og korsrygg. Forskningen omfatter undersøkelse av prognostiske faktorer for behandlingsutfall, subgrupper av pasienter med muskelskjelettsmerter, utvikling av klinisk beslutningsstøttesystem i fysioterapi, og beskrivelse av pasienter og brukere som oppsøker fysioterapi i kommunehelsetjenesten. 

Bakgrunn:

2020-          Forsker NTNU

2016-2020: Post doc NTNU

2012-2016: Phd stipendiat, NTNU

2010-2012: Privatpraktiserende fysioterapeut

2008-2010: MSc Exercise Physiology and Sport Science,NTNU

2004-2007: BSc Fysioterapi, HIST

2002-2003: Grunnfag idrett- og bevegelsesvitenskap, NTNU

Nåværende prosjekt:

1. FYSIOPRIM (https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim)

Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) og Trondheim kommune. Her samler vi store mengder data fra pasienter og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten over hele landet gjennom nettbrett. Målet er å samle kunnskap om pasientene, behandling og resultat av behandlingen. 

2. Klinisk beslutningsstøttesystem (SUPPORTPRIM)

Utvikling av et klinisk beslutningsstøttesystem som anvender case based reasoning, en metode innen kunstig intelligerns, på kliniske data samlet inn i FYSIOPRIM. Hensikten er å gi fysioterapeuter og pasienter med muskelskjelettsmerte råd om behandling basert på informasjon om lignende pasienter som har hatt god suksess av behandlingen de har fått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Rapport/avhandling

  • Meisingset, Ingebrigt. (2017) Motion,Motor Control and Psychological Factors in Neck Pain. 2017.