toppbanner søvnprosjekt

Om søvnproblemer

Om søvnproblemer

Søvnproblemer er landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem.

Det antas at over 30 prosent av befolkningen sliter med søvnproblemer og at 10-15 prosent har kronisk søvnløshet. Blant pasienter med vanlige lidelser i primærhelsetjenesten antas det at opptil 70 prosent sliter med dårlig søvnkvalitet eller utilstrekkelig søvnvarighet.

Behandling av søvnløshet 

Pasienter som lider av søvnløshet blir ofte behandlet med sovemedisin, noe som er anbefalt i kortere perioder fordi det kan gi tilbakefall av symptomer etter endt behandling og bivirkninger. De vanligste ulempene ved bruk av sovemedisin er: 

  • ”Hangover”: tretthet dagen etter inntak av sovemedisinen 
  • Sovemedisinen mister effekten på grunn av økt toleranse
  • Avhengighet
  • Hukommelsesproblemer 
  • Unormal søvn: forstyrrelse av søvnstadiene 

Noe av årsaken til den omfattende bruken av sovemedisiner skyldes manglende kunnskap om behandling av søvnproblemer og få ikke-medikamentelle behandlingstilbud. 

Ikke-medikamentell behandling av søvnproblemer

Forskning viser at ikke-medikamentell behandling har god langtidseffekt ved kronisk søvnløshet. Over 80 prosent av personer som får strukturert ikke-medikamentell behandling opplever bedre søvn som gjør at de fungerer bedre på dagtid.

Den beste ikke-medikamentelle behandlingen kalles kognitiv atferdsterapi for søvnløshet

Den beste ikke-medikamentelle behandlingen kalles kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (cognitive behavioral therapy for insomnia – CBT-I). Denne behandlingen er anbefalt av helsemyndighetene for personer som sliter med søvnløshet, og baseres på følgende læringspsykologiske prinsipper: 

  • Rådgivning om søvnhygiene
  • Avspenningsteknikker
  • Kartlegging og endring av tanker om søvn og søvntap
  • Stimuluskontroll (styrkning av forholdet mellom søvn og seng/soverom) 
  • Søvnrestriksjon (begrense tiden man oppholder seg i sengen)

Dessverre er det begrenset tilgang til CBT-I på grunn av mangel på kvalifisert helsepersonell og lange ventelister hos søvnspesialist. Dette forskningsprosjektet vil derfor teste effekten av et gruppebasert behandlingstilbud i primærhelsetjenesten slik at man vet om dette er et tilbud som bør iverksettes i norske kommuner. Et slik lavterskeltilbud vil kunne avlaste helsetjenesten ved å sørge for god søvnbehandling hos flere pasienter samtidig.
 

12 aug 2022

For spørsmål, kontakt:

For spørsmål, kontakt: