Semester ID - Likevekt og regulering

Semester ID - Likevekt og regulering

Generelle mål

Studenten skal kunne:

 • klargjøre pasientens problem og perspektiv på sin sykdom eller plage samtidig som det medisinske innholdet utredes
 • utdype en samtale med bevisst bruk av ulike typer gjensvar og ved å sette navn på følelser
 • demonstrere basale kunnskaper om diabetes mellitus og kjenne til sentrale oppgaver i kontrollen av diabetikere
 • gjøre rede for sentrale psykofysiologiske effekter
 • kjenne til viktige kliniske epidemiologiske prinsipper
 • utvikle ferdigheter i kliniske undersøkelser

Hovedoppgaven for studentene i allmennpraksis blir å øve opp ferdigheter i å håndtere både pasientens og den medisinske agenda.

Studentene skal bruke tid på å øve inn ferdigheter i fysiske undersøkelser av pasienter.
 

Semester ID - Miljø og samfunn

Semester ID - Miljø og samfunn

Generelle mål

Studenten skal kunne:

 • håndtere pasientens perspektiv på det aktuelle helseproblemet samtidig som målet er å utrede medisinsk hva forklaringen er
 • kjenne sammenhengen mellom livshendelser og krisereaksjoner
 • gjøre rede for viktige kliniske epidemiologiske prinsipper
 • utvikle ferdigheter i kliniske undersøkelser
 • rapportere anamnestiske opplysninger etter samtale med en pasient på en strukturert måte.
 • kunne rapportere normale funn ved klinisk undersøkelse kort og konsist med faglige termer.
 • kunne karakterisere ulike utsagnstyper og diskutere alternative kommunikasjonsveier.

Studentene skal i allmennpraksis øve på å integrere pasientens og den medisinske agenda.
 

Semester ID - Infeksjon og immunforsvar

Semester ID - Infeksjon og immunforsvar

Generelle mål

Studenten skal kunne:

 • håndtere pasientens perspektiv på det aktuelle helseproblemet samtidig som målet er å utrede medisinsk hva forklaringen er
 • gjøre rede for viktige kliniske epidemiologiske prinsipper
 • gjøre rede for når tidlig diagnostikk er indisert og hvilke fallgruver man står overfor
 • gjennomføre systematisk klinisk undersøkelse av hjertet
 • gjennomføre systematisk klinisk undersøkelse av lunger/thorax
 • gjennomføre systematisk klinisk undersøkelse av abdomen
 • gjennomføre systematisk undersøkelse av lymfeknuter
 • gjennomføre systematisk klinisk undersøkelse av rygg og store ledd
 • gjennomføre undersøkelse av perifer sirkulasjon
 • utføre blodtrykksmåling
 • strukturert rapportere anamnestiske opplysninger og funn ved klinisk undersøkelse.
   

bilde LPK

Kontaktdetaljer

Kontaktdetaljer

Studiekoordinator Lege-pasient kurs:

Nils Martinsen

Nils Martinsen
E-post: nils.martinsen@ntnu.no
Tel: 73597576