Trening og amming: Effekt på morsmelk og barnets helse

Trening og amming: Effekt på morsmelk og barnets helse

Målet med denne studien er å undersøke om trening etter fødsel kan påvirke morsmelken hos ammende kvinner og barnets vekt og helse.

Oppstart er 5-6 uker etter fødsel. Det er fint om potensielle deltakere tar kontakt noen uker før dette. Deltakerne vil bli tilfeldig fordelt til én av to grupper:

  1. Intervensjonsgruppe: Utholdenhetstrening med moderat til høy intensitet 2-4 ganger per uke i 8 uker. Treningen vil bli tilpasset din fysiske form. Du vil få veiledning av medarbeidere i studien under treningen, og disse vil også passe på babyen din mens du trener.
  2. Kontrollgruppe: Fortsette å leve som normalt.

Studieperioden er på totalt ca. 8 uker, men med oppfølging av babyen i 2 år.

Kriterier for deltakelse:

  • 18 år eller eldre
  • BMI: 25 kg/m2 eller mer før svangerskap, eventuelt 28 kg/m2 eller mer etter fødsel
  • Fullammer
  • Bor i Trondheimsområdet
  • Forstå muntlig og skriftlig norsk

Prosjektet innebærer at vi tar fastende blodprøver av deg, måler kroppssammensetning (andel muskler og fett), blodtrykk og fysisk form ved oppstart og etter 8 uker. Ved oppstart av studien, etter 4 uker og etter 8 uker vil vi også samle inn prøver av morsmelk. Du vil få en elektrisk brystpumpe hvis du ikke har dette selv. Videre vil du bli bedt om å besvare noen spørreskjema (om blant annet fysisk aktivitet, amming og velvære) ved oppstart av studien og etter 8 uker.

Vi vil også registrere informasjon om babyen din (fødselsvekt, lengde, hodeomkrets, kjønn), og undersøke babyens kroppssammensetning ved hjelp av bioimpedans ved start av studien, etter 4 uker og etter 8 uker. Ved oppstart av studien og etter 8 uker kommer vi også til å ta en blodprøve fra hæl til baby (noen få dråper). Vi vil samle inn avføringsprøver fra baby ved oppstart av studien, etter 4 uker og etter 8 uker, samt når barnet er 6, 12 og 24 måneder. I oppfølgingsperioden frem til barnet blir 24 måneder vil vi spørre deg om å fylle ut tre spørreskjema, ett ved 6-månedersalder, ett ved 12-månedersalder og ett ved 24-månedersalder. Her ber vi deg besvare spørsmål om barnets ernæring, samt å rapportere vekstmålinger som er gjort av barnet (på helsestasjonen).

Studien gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU, i samarbeid med Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital, og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk.


person-portlet

Kontakt

Trine Moholdt
Forsker, Forskningsgruppeleder
trine.moholdt@ntnu.no
+4797098594