Om instituttet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Om instituttet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har totalt over 260 tilsette. Forskinga ved instituttet er organisert i fire fageiningar:

Vi driv undervisning og har fagpersonar innan ei rekkje fagområde innan medisinfaget, mellom anna Anestesiologi, Biomedisinsk teknikk, Fysiologi, Hjartesyjukdommar, Karkirurgi, Lungesjukdommar, Radiologi og Thoraxkirurgi.

Seks senter er tilknytta instituttet: 

15 nov 2023

Kontakt oss

Kontakt oss

Besøk oss

Besøk oss

Besøksadresse

Prinsesse Kristinas gt. 3, Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg

Postadresse

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Postboks 8905, 7491 Trondheim

Leveranseadresse

NTNU/ISB, Heggstadmoen 51, Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst, 7080 Heimdal