IPL-konferansen

INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

IPL-konferansen

This year's conference will be arranged on the 22 September. Host for the conference is Critical Childhood and Youth Studies, research group at IPL.

More information and detailed programme will be posted here.

 

Tidligere konferanser

Tidligere konferanser

  • 2021: Body, Materiality, Learning
  • 2019: Quality = equality? Qualities, differences and social justice
  • 2018: Nye læringshorisonter – digital og hybrid pedagogikk
  • 2017: Relasjoner i ord og handling
  • 2016: Dialoger i praksis – makt, bærekraft og fornyelse
  • 2015: Kompetanse og karriere – utfordringer og muligheter i et livslangt perspektiv
  • 2014: Innovasjon, samskaping og erfaringsdeling på arbeidsplassen

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
  kontakt@ipl.ntnu.no
 73 59 19 50
 48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
 Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet