INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Fagkonferanse 2017

Fagkonferansen 2018 arrangeres 31. mai.

Fjorårets konferanse ble arrangert torsdag 11. mai 2017.

 

Ordsky med ord som definerer temaet for konferansen.

Årets tema:

Relasjoner i ord og handling

Alle mennesker deltar i ulike relasjoner – i familien, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Fordi relasjonene gjennomtrenger menneskelivet, er de lett å ta for gitt. Desto viktigere er det å ha et bevisst forhold til relasjoner. For relasjoner innebærer muligheter, men kan også by på utfordringer. Hvorfor er relasjoner så viktige? Hva kjennetegner en god relasjon? Kan vi skille mellom personlige og profesjonelle relasjoner? Hvordan påvirkes relasjoner av ulike samfunnsstrukturer? På årets IPL konferanse vil vi presentere og diskutere vitenskapelige perspektiver og tilnærminger til relasjoner og relasjonsarbeid. Vi ønsker å kaste lys over relasjonenes betydning i livets ulike faser og kontekster- hvordan relasjoner kommer til uttrykk i ord og handling.

Presentasjoner fra årets konferanse

Program

08.00 - 08.50 - Registrering
09.00 - Velkommen
            Emosjonell relasjonskompetanse - hvordan utvikler vi det? - Frode Thuen, professor i psykologi, Høgskolen i Vestfold 

Frode Thuen (dr. psychol.) er utdannet psykolog og jobber som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, og er også knyttet til Center for familieudvikling i København. Han jobber både forskningsmessig og klinisk med par- og familierelaterte problemstillinger. I den kliniske virksomheten anvender han i stor grad et emosjonsfokusert perspektiv. Thuen er en av landets mest profilerte psykologer og parterapeuter, blant annet gjennom sin ukentlige samlivsspalte i A-magasinet som han har hatt i mer enn ti år.

fire emoticons: entusiastisk, kjærlig, trist, lur - Elisabeth Staksrud, førsteamanuensis i medievitenskap, UiO

Elisabeth Staksrud (ph.d.) er medieviter og førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på ytringsfrihet og sensur, barn og unges mediebruk og forskningsetikk. Hun er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn og medier, EU Kids Online, og er nestleder i den Nasjonale Forskningsetiske Komité for Samfunnsfag, Humaniora, Jus og Teologi (NESH). Sentrale publikasjoner inkluderer «Children in the online world: Risk, Regulation, Rights» (Routledge 2016) og «Digital mobbing» (Kommuneforlaget 2013). Selv liker hun best å se på TV.
11.30 - Sesjon 1
            A - Mangfold og sosiale relasjoner - Førsteamanuensis Carla Chinga-Ramirez
            B - Bortvalg fra videregående skole - Professor Per Frostad
            C - Student - foreleser, hvilke relasjoner vil vi ha? - Postdoc Patric Wallin
12.30 - Lunsj
13.30 - Sesjon 2
            A - Barnehager og relasjoner - Postdoc Ingvild Kvale Sørenssen
            B - Media relations in a digital world - Professor Reijo Kupiainen
            C - Recovery og voksnes psykiske helse - medborgerskap, identitet og tilhørighet - Førsteamanuensis Ottar Ness
14.45 - Sesjon 3
            A - Bokpresentasjon: Positive elev-lærer-relasjoner. En fortelling fra klasserommet - Førsteamanuensis Anne-Lise Sæteren og universitetslektor Arne Tveit
            B - BOOK LAUNCH: Beyond pluralizing African childhoods - Førsteamanuensis Tatek Abebe 
            C - Det norske pedagogiske feltet: Relasjoner, dominans og struktur - Professor Bent Olsen
16.00 - Paneldebatt
17.00 - Avslutning

ca.18.00 - Middag (Tapas i paviljongene)