Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er oppvokst i Skien, har hovedfag i Sosialpedagogikk fra Universitetet i Oslo fra 1989. Mine hovedfagsavhandlinger het: «En kritikk av den kjønnsløse fornuften. En studie av patriarkalsk lederskap og kvinnelig organisering i Televerket» (gruppeoppgave) og: «Kvinnen bindeleddet mellom mannen og virkeligheten»( individuell oppgave).  Min Phd avhandling er fra 2009 og heter: «Læreres utdanning – et arbeid med ordene vi bruker». Før jeg kom til NTNU jobbet jeg ved lærerutdanningen i Alta, Finnmark.

Min forskningsinteresse kretser omkring forholdet mellom undervisning og læring, hvordan vi kan forstå læringsprosesser ikke bare i et individuelt perspektiv, men som noe som inngår i sosiale og kulturelle sammenhenger. Tema jeg har vært opptatt av i min forskning er veiledning, ledelse og organisasjonsutvikling innenfor utdanning. Teoretisk er jeg mest påvirket av den franske filosofen som Paul Ricoeur og filosofen og psykoanalytikeren Luce Irigaray. Det innebærer at forhold som språkbruk, kjønn og praktisk fornuft er sentralt i det jeg arbeider med i min forskning, som er mest orientert mot det teoretiske.  

Veiledning: på Phd og Mastegrad

Veiledingsområder: Forholdet mellom undervisning og læring (didaktikk), ledelse av / i pedagogisk praksis, veiledning, organisasjonsutvikling i skolen, profesjonskunnskap. Jeg veileder på både teoretiske og empiriske prosjekt. De fleste av de prosjektene jeg har veiledet på har anvendt varianter av fenomenologisk-hermeneutisk design.

Undervisning: På PED1003 - Didaktikk (Fagansvarlig) og PED 1001 - Pedagogisk filosofi

Andre oppgaver: Jeg er PhD-koordinator ved pedagogisk Institutt

Andre verv: Jeg er Generalsekretær i EERA, European Educational Research Association,  (valgt for perioden 2012-2016) se: http://www.eera-ecer.de/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hoveid, Marit Honerød. (2010) "Å kunne lese" - en grunnleggende "ferdighet" av betydning for læreres læring. Tidsskriftet FoU i praksis. vol. 4 (2).
  • Hoveid, Marit Honerød; Conroy, James C.. (2008) Introduction. Untilled Soil: What are the contested qualities in teacher education research which are relevant for education today?. European Educational Research Journal (online). vol. 7 (4).

Del av bok/rapport

  • Hoveid, Marit Honerød. (2010) Filosofiske perspektiver på læreres læring og profesjonutvikling. Et arbeid med læreres narrative identitet. Ny som lærer : sjansespill og samspill.
  • Honerød Hoveid, Marit; Hoveid, Halvor. (2009) Å arbeide med ordene vi bruker : overveielser av muligheter for utvikling av læreridentiteten og lærerprofesjonen gjennom den praktiske fornuft. Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.
  • Hoveid, Marit Honerød. (2007) En lærers personlige språkbruk og inkluderende opplæring. FoU i Praksis 2006.
  • Hoveid, Marit Honerød; Hoveid, Halvor. (2007) Research in, on or with practice?. The Quality of Practitioner Reseach. Reflections on the Position of the Researcher and the Researched.

Rapport/avhandling

  • Honerød Hoveid, Marit. (2009) Læreres utdanning - et arbeid med personlig språkbruk. Personlig filosofiske medieringer om muligheter for utvikling av praktisk fornuft gjennom arbeid med språkbruk. 2009. ISBN 978-82-471-1652-4.
  • Hoveid, Marit Honerød. (2009) Læreres utdanning - et arbeid med personlig språkbruk. Pedagogisk filosofiske medieringer om mulighetene for utvikling av praktisk fornuft gjennom arbeid med språkbruk. 2009. ISBN 9788247116524.

Andre

  • Hoveid, Marit Honerød. (2011) Educational Research reined by Economic reasoning?. EERJ Roundtable . European Conference on Educational Research ECER/EERA; Berlin. 2011-09-13 - 2011-09-16.