Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområde:

 • Pedagogisk vegleiing knytt til fagleg vegleiing, mastervegleiing, ph.d.-vegleiing

 • Pedagogisk utviklingsprogram for tilsette ved NTNU

 • Universitetspedagogisk poddkast

 • Universitetspedagogisk verksemd

 • Læringsassistentopplæring

Mine fagområde:

 • Fagleg vegleiing

 • Mastervegleiing og masterutdanning

 • Doktorgradsvegleiing

 • Prosjektvegleiing

 • Vegleiing på oppgåveskriving og tilbakemelding på tekst

 • Akademisk skriving

 • Kvalitet i høgare utdanning

 • Videografi, videoanalyse

 • Vitskapsteori og metodologi

 • Samhandlingsteori

 • Religionssosiologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad; Engen, Dagrun Astrid Aarø. (2008) Introduksjon videografi. Sosiologi i dag. vol. 38 (2).

Bøker

 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Fuglseth, Kåre Sigvald. (2012) Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251927222.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete. (2011) Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7800-5.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete. (2011) Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7798-5.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 3 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7792-3.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 3 - religion, livssyn og etikk: ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7794-7.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 4 - religion livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7796-1.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, elevbok. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252175868.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252177633.
 • Skarpeid, Jon; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø. (2010) Inn i livet 2: Religion, livssyn og etikk, elevbok. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252175837.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 1 : Elevbok. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174557.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 1 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174564.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 5 : Elevbok. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174601.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 5 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174618.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Skarpeid, Jon; Næss, Even; Sværen, Jenny Helen. (2009) Inn i livet 1. Elevbok. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174540.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helen. (2009) Inn i livet 1. Ressursbok for læraren. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174564.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Iversen, Ragnhild; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helen; Næss, Even. (2009) Inn i livet 5. Elevbok. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174595.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helen. (2009) Inn i livet 5. Ressursbok for læraren. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174618.

Del av bok/rapport

 • Engen, Dagrun Astrid Aarø. (2012) Frå teori til forskingsprosjekt. Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø. (2012) Situasjon, mønster og analyse. Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune.