Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Wallin, Patric. (2019) Different Levels of Self-Awareness in Being a Learner. Selvinnsikt og profesjonalitet.
  • Lundheim, Lars Magne; Bolstad, Torstein; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin; Wallin, Patric. (2018) A Whiteheadian Approach to Self Efficacy and Creative Confidence in Electrical Engineering. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference.
  • Wallin, Patric; Bolstad, Torstein; Lundheim, Lars Magne; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2018) Socialization and Curriculum Integration: Emergent premises in student experiences of a first-year electrical engineering course. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference.