Bakgrunn og aktiviteter

Konteksten for mitt arbeid er læring, undervisning og pedagogikk i høyere utdanning. I min forskning bruker jeg perspektiver fra situerat og transformativ læring som inngangspunkter for å utforske personlig utvikling, meningsfull vurdering og læringsmiljøer. Jeg er spesielt interessert i hvordan man skal skape pedagogiske rom som gjør det mulig for studenter å gjøre meningsfulle bidrag til forskning og samfunnet, og hvordan tradisjonelle student underviser posisjoner kan utfordres gjennom partnerskap. Ved å revurdere forholdet mellom utdanning og forskning, ønsker jeg å gjenopprette universitetet som et sted for samarbeid mellom studenter og akademikere med felles formål å skape kunnskap og mening sammen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport