Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studenter som snakker sammen og sitter foran en pc. Foto.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning.

Instituttet ble opprettet i 2016. Det nye instituttet er en sammenslåing av det som tidligere var Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. I tillegg er Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og tidligere Seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED) en del av det nye instituttet.

Kontakt IPL

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 50, betjent man–fre kl. 10–14
  kontakt@ipl.ntnu.no
  Ledige stillinger


Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse fra 5. april 2019:
Loholt allé 91, Paviljong D – ekspedisjonen har åpent mandag–fredag kl. 9–14. 

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet

Arrangement