Bakgrunn og aktiviteter

Anne Vik er overlege i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk avdeling St Olavs Hospital og professor ved INB.

Forskningsinteresser:

  • Klinisk hodeskadeforskning
  • Diffus/traumatisk aksonal skade ved hodetraume: MR-studier
  • Epidemiologisk forskning relatert til subaraknoidalblødning (HUNT og Tromsøundersøkelsen)

Forskningslenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner