Bakgrunn og aktiviteter

Anne Vik er professor ved INB og overlege/forsker i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital (kliniker i vaktturnus t.o.m. 2008).

Fra 2003 inititierte jeg hodeskadeforskning ved nevrokirurgisk avdeling, med gradvis ekspansjon av tverrfaglig forskning til en stor forskningsgruppe i 2010: Trondheim TBI group (TBI =Traumatic Brain Injury) (Leder 2010-2021). Forskningsgruppa har hatt 13 kandidater som har fullført ph.d, flere kandidater i postdoc-stillinger og omlag 30 forskerlinje- og masterstudenter i 10 års-perioden.

Undervisningsoppgaver siste årene

 • Semesterleder IIA; 3.året medisinerstudiet (2014-2017)
 • Undervisning: 
  • Medisiner-studenter
  • Leger i spesialisering (nordisk kurs i nevrokirurgi)
  • Leger i spesialiseringi (nasjonalt kurs i fysikalsk med. og rehabilitering)
  • Intensiv-sykepleiere m.fl (etter- og videreutdanning) 
 • Veiledning på ulike nivå

Viktig prosjektledelse pr. idag:

 • Hodeskadeprosjektet 2004-d.d. (Trondheim moderate and severe TBI studies; stort "paraplyprosjekt" med mange mindre prosjekter)
 • CENTER-TBI 2014-2021 https://www.center-tbi.eu/  (Principal Investigator lokalt, samt til dels nasjonalt ansvar. Internasjonal, multisenter EU-studie)
 • TAI-MRI 2017-2021 https://www.neuron-eranet.eu/wp-content/uploads/TAI-MRI.pdf (Koordinator. ERA-NET Neuron/EU/NFR, 4 internasjonale partnere)

Forskningsinteresser:

 • Klinisk hodeskadeforskning
 • Traumatisk aksonal skade (TAI/DAI): MR-studier
 • Epidemiologisk forskning relatert til subaraknoidalblødning (HUNT, Tromsø-undersøkelsen og FINRISK)

Andre forskningslenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Moe, Hans Kristian; Vik, Anne; Moen, Kent Gøran. (2022) Accuracy in prediction of long-term functional outcome in patients with traumatic axonal injury: errors in citation. Brain Injury.
 • Olsen, Mari; Vik, Anne; Lien, Espen; Schirmer-Mikalsen, Kari; Fredriksli, Oddrun; Follestad, Turid; Sandrød, Oddrun; Finnanger, Torun Gangaune; Skandsen, Toril. (2022) A population-based study of global outcome after moderate to severe traumatic brain injury in children and adolescents. Journal of Neurosurgery: Pediatrics. vol. 29 (4).
 • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe; Dawes, Helen; Majdan, Marek; Ranta, Jukka; Howe, Emilie; Wiegers, E; Tverdal, Cathrine Buaas; Borgen, Ida Maria Henriksen; Forslund, Marit Vindal; Kleffelgård, Ingerid; Dahl, Hilde Margrete; Jacob, Louis; Cogne, Melanie; Lu, Juan; Steinbuechel, Nicole; Zeldovich, Marina; Amrein, Krisztina; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Åkerlund, Cecilia; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Helseth, Eirik; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne. (2021) Unmet Rehabilitation Needs after Traumatic Brain Injury across Europe: Results from the CENTER-TBI Study. Journal of Clinical Medicine. vol. 10 (5).
 • Böhm, Julia K.; Schaeben, Victoria; Schäfer, Nadine; Güting, Helge; Lefering, Rolf; Thorn, Sophie; Schöchl, Herbert; Zipperle, Johannes; Grottke, Oliver; Rossaint, Rolf; Stanworth, Simon; Curry, Nicola; Maegele, Mark; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio. (2021) Extended Coagulation Profling in Isolated Traumatic Brain Injury: A CENTER-TBI Analysis. Neurocritical Care.
 • Borgen, Ida Maria Henriksen; Røe, Cecilie; Brunborg, Cathrine; Tenovuo, Olli; Azouvi, Philippe; Dawes, Helen; Majdan, Marek; Ranta, Jukka; Rusnak, Martin; Wiegers, E; Tverdal, Cathrine Buaas; Jacob, Louis; Cogne, Melanie; von Steinbuechel, Nicole; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azzolini, Maria Luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-Michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria Rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo Carbayo. (2021) Care transitions in the first 6 months following traumatic brain injury: Lessons from the CENTER-TBI study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. vol. 64 (6).
 • Ceyisakar, Iris; Huijben, Jilske A.; Maas, Andrew I. R.; Lingsma, Hester F.; van Leeuwen, Nikki; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Chieregato, Arturo; Citerio, Giuseppe; Cnossen, Maryse; Coburn, Mark. (2021) Can We Cluster ICU Treatment Strategies for Traumatic Brain Injury by Hospital Treatment Preferences?. Neurocritical Care.
 • Citerio, Giuseppe; Robba, Chiara; Rebora, Paola; Petrosino, Matteo; Rossi, elenora; Malgeri, L; Stocchetti, Nino; Galimberti, Stefania; Menon, David K.; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brinck, Vibeke; Brazinova, Alexandra; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Chevallard, Giorgio; Carbonara, Marco; Chieregato, Arturo; Citerio, Giuseppe; Cnossen, Maryse; Coburn, Mark. (2021) Management of arterial partial pressure of carbon dioxide in the frst week after traumatic brain injury: results from the CENTER-TBI study. Intensive Care Medicine. vol. 47.
 • Clarke, Gerard; Skandsen, Toril; Zetterberg, Henrik; Einarsen, Cathrine Elisabeth; Feyling, Casper Kongstein; Follestad, Turid; Vik, Anne; Blennow, Kaj; Håberg, Asta. (2021) One-Year Prospective Study of Plasma Biomarkers From CNS in Patients With Mild Traumatic Brain Injury. Frontiers in Neurology. vol. 12.
 • Fordal, Linda; Stenberg, Jonas; Iverson, Grant L.; Saksvik, Simen Berg; Karaliute, Migle; Vik, Anne; Olsen, Alexander; Skandsen, Toril. (2021) Trajectories of Persistent Postconcussion Symptoms and Factors Associated With Symptom Reporting After Mild Traumatic Brain Injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
 • Gravesteijn, Benjamin; Sewalt, Charlie; Venema, Esmee; Nieboer, Daan; Steyerberg, Ewout W.; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Chieregato, Arturo; Citerio, Giuseppe; Cnossen, Maryse; Coburn, Mark. (2021) Missing Data in Prediction Research: A Five-Step Approach for Multiple Imputation, Illustrated in the CENTER-TBI Study. Journal of Neurotrauma. vol. 13 (38).
 • Horton, lindsay; Rhodes, Jonathan; Menon, David K.; Maas, Andrew I. R.; Wilson, Lindsay; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Chieregato, Arturo; Citerio, Giuseppe; Cnossen, Maryse; Coburn, Mark. (2021) Questionnaires vs Interviews for the Assessment of Global Functional Outcomes After Traumatic Brain Injury. JAMA Network Open. vol. 4 (11).
 • Huijben, Jilske A.; Dixit, Abhishek; Stocchetti, Nino; Maas, Andrew I. R.; Lingsma, Hester F.; van der Jagt, Mathieu; Nelson, David; Citerio, Giuseppe; Wilson, Lindsay; Menon, David K.; Ercole, Ari; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Chieregato, Arturo; Citerio, Giuseppe; Cnossen, Maryse; Coburn, Mark. (2021) Use and impact of high intensity treatments in patients with traumatic brain injury across Europe: a CENTER-TBI analysis. Critical Care. vol. 25 (78).
 • Karaliute, Migle; Saksvik, Simen Berg; Smevik, Hanne; Follestad, Turid; Einarsen, Cathrine Elisabeth; Vik, Anne; Håberg, Asta; Iverson, Grant L.; Skandsen, Toril; Olsen, Alexander. (2021) Methodology Matters: Comparing Approaches for Defining Persistent Symptoms after Mild Traumatic Brain Injury. Neurotrauma Reports. vol. 2 (1).
 • Mikolic, Ana; Groeniger, Joost Oude; Zeldovich, Marina; Wilson, Lindsay; van Lennep, Jeanine Roeters; van Klaveren, David; Polinder, Suzanne; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Chieregato, Arturo; Citerio, Giuseppe; Cnossen, Maryse; Coburn, Mark. (2021) Explaining Outcome Differences between Men and Women following Mild Traumatic Brain Injury. Journal of Neurotrauma. vol. 38 (23).
 • Rautalin, Ilari; Kaprio, Jaakko; Ingebrigtsen, Tor; Jousilahti, Pekka; Løchen, Maja-Lisa; Romundstad, Pål Richard; Salomaa, Veikko; Vik, Anne; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Sandvei, Marie Søfteland; Korja, Miikka. (2021) Obesity Does Not Protect From Subarachnoid Hemorrhage: Pooled Analyses of 3 Large Prospective Nordic Cohorts. Stroke. vol. 53 (4).
 • Riemann, Lennart; Voormolen, Daphne; Rauen, Katrin; Zweckberger, Klaus; Unterberg, Andreas; Younsi, Alexander; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Chieregato, Arturo; Citerio, Giuseppe; Cnossen, Maryse; Coburn, Mark. (2021) Persistent postconcussive symptoms in children and adolescents with mild traumatic brain injury receiving initial head computed tomography. Journal of Neurosurgery: Pediatrics. vol. 27 (5).
 • Saksvik, Simen Berg; Smevik, Hanne; Stenberg, Jonas; Follestad, Turid; Vik, Anne; Håberg, Asta; Asarnow, Robert F.; Kallestad, Håvard; Skandsen, Toril; Olsen, Alexander. (2021) Poor sleep quality is associated with greater negative consequences for cognitive control function and psychological health after mild traumatic brain injury than after orthopedic injury. Neuropsychology. vol. 35 (7).
 • Sewalt, Charlie; Gravesteijn, Benjamin; Menon, David; Lingsma, Hester F.; Maas, Andrew I. R.; Stocchetti, Nino; Venema, Esmee; Lecky, Fiona E.; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Citerio, Giuseppe; Chieregato, Arturo; Cnossen, Maryse. (2021) Primary versus early secondary referral to a specialized neurotrauma center in patients with moderate/severe traumatic brain injury: a CENTER TBI study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. vol. 29 (1).
 • Stenberg, Jonas; Eikenes, Live; Moen, Kent Gøran; Vik, Anne; Håberg, Asta; Skandsen, Toril. (2021) Acute diffusion tensor and kurtosis imaging and outcome following mild traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma. vol. 38 (18).
 • van Veen, Ernest; Van Der Jagt, Mathieu; Citerio, Giuseppe; Stocchetti, Nino; Gommers, Diederik; Burdorf, Alex; Menon, David; Maas, Andrew I. R.; Kompanje, Erwin J. O.; Lingsma, Hester F.; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny Gabriele Wagner; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Åkerlund, Cecilia; Amrein, Krisztina; Antoni, Anna; Audibert, Gerard; Azouvi, Philippe; Azzolini, Maria luisa; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Bellander, Bo-michael; Belli, Antonio; Benali, Habib; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Blaabjerg, Morten; Bragge, Peter; Brazinova, Alexandra; Brinck, Vibeke; Brooker, Joanne; Brorsson, Camilla; Buki, Andras; Bullinger, Monika; Cabeleira, Manuel; Caccioppola, Alessio; Calappi, Emiliana; Calvi, Maria rosa; Cameron, Peter; Lozano, Guillermo carbayo; Carbonara, Marco; Chevallard, Giorgio; Chieregato, Arturo. (2021) Occurrence and timing of withdrawal of life-sustaining measures in traumatic brain injury patients: a CENTER-TBI study. Intensive Care Medicine. vol. 47.