Bakgrunn og aktiviteter

Anne Vik er overlege i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk avdeling St Olavs Hospital og professor ved INB.

Forskningsinteresser:

  • Klinisk hodeskadeforskning
  • Diffus/traumatisk aksonal skade ved hodetraume: MR-studier
  • Epidemiologisk forskning relatert til subaraknoidalblødning (HUNT og Tromsøundersøkelsen)

Forskningslenker: