Styret

Styret

– Samarbeidsforum Marin

Det marine/maritime næringsliv har allerede reagert positivt på de utfordringer som utgjør bakgrunnen for Samarbeidsforum Marin. Følgende personer deltar i styret for samarbeidsforumet, samtidig som bedriftene de representerer står som medlemsbedrifter.

 • Styreleder for Samarbeidsforum Marin: Arne Fredheim, Sintef Ocean
 • Senior Vice President Tech & Eng Stig Sandanger Riise, Vard
 • Vice President Jan Berntzen, K.G. Jebsen Skipsrederi AS
 • Project manager Gudmund Per Olsen, Equinor 
 • Avdelingsleder Liv Randi Hultgreen BHGE i Trondheim

Fra NTNU, Institutt for Marin teknikk er følgende medlemmer i styret:

 • Instituttleder Professor Sverre Steen
 • Leder av studieprogramutvalget Professor Stein Haugen/Eilif Pdersen
 • Leder av NTNU AMOS Professor Asgeir Sørensen
 • Administrativ leder for forumet Kommunikasjonsmedarbeider Sigmund Bolme
 • Marinstudentenes tillitsvalgte
 • Leder av Bedriftskontakt i linjeforeningen

Spørsmål?

Spørsmål?

Spørsmål om Samarbeidsforum Marin kan rettes til forumets administrative leder Sigmund Bolme (mobil 47648522) eller styreleder, Arne Fredheim (mobil 934 59 721).