Samarbeidsforum Marin

Samarbeidsforum Marin

Samarbeidsforum Marin er et samarbeidsforetak mellom det marine næringsliv, NTNU og marinstudentene. Formålet er å bidra til flere flinke og godt motiverte marinstudenter ved NTNU. Dette vil gi høyere kompetanse, og et mer kompetent og konkurransedyktig marint næringsliv.

Arbeidet til forumet er fokusert på ulike rekrutteringstiltak. Disse blir utført gjennom konkrete prosjekter. Resultatene skal delvis være direkte målbare – antall søkere, sommerjobber, deltakere på prosjekter og arrangementer – eller de skal kunne føles og oppleves gjennom et sterkere fellesskap og økt motivasjon.

Forumet har flere prosjekter som pågår. Den største aktiviteten foregår i prosjektet "Havromsteknologi". I dette prosjektet arbeider vi blant annet med å utvikle læremateriell og opplæring av lærere fra ungdomsskoler og videregående skoler. Hvert år i mars måned, arrangerer vi en nasjonal konkurranse for elever i videregående skoler, som deltar i prosjektet "Havromsteknologi". Konkurransen foregår i Havbassenget ved Marinteknisk Senter på Tyholt i Trondheim. Her deltar ca 500 elever og lærere fra hele landet . Fra 2012 ble konkurransen kalt Ocean Space Race (www.oceanspacerace.no). Andre aktiviteter er formidling av sommerjobber til marinstudentene og tiltak for å rekruttere nye studenter til marin teknikk studiet ved NTNU. Du kan lese mer om dette under "Prosjekter og programmer" i menyen til venstre.

Bedrifter som er medlemmer av Samarbeidsforum Marin, får økt synlighet ovenfor marinstudentene, mulighet til å påvirke studiets innhold og bedre kontakt med NTNU. Spørsmål om medlemskap i forumet kan rettes til forumets administrative leder Sigmund Bolme-NTNU eller styreleder Arne Fredheim - Sintef Ocean.

26 sep 2019

Spørsmål?

Spørsmål?

Spørsmål om Samarbeidsforum Marin kan rettes til forumets administrative leder Sigmund Bolme (mobil 47648522) eller styreleder, Arne Fredheim (mobil 934 59 721).