Bakgrunn for Samarbeidsforum Marin

Bakgrunn for Samarbeidsforum Marin

Hvorfor er det nødvendig med et samarbeidsforum?

Interessen blant ungdom for å studere Marin teknikk ved NTNU falt betydelig tidlig på 2000-tallet. Dette fremgår tydelig av figurene under:

  • Antall primærsøkere falt fra nesten 300 i 1996 til under 100 i 2001. Etter målrettet arbeid med rekruttering, tok antallet seg deretter opp til 222 i 2008 og har holdt seg stabilt der.
  • Frafallet under studiet var i en periode altfor stort, noe som skyldtes for dårlige forkunnskaper fra videregående skole til å klare nivået på sivilingeniørutdanningen. For å gjøre noe med dette reduserte man bevisst antall opptatte studenter i noen år, slik at en rimelig opptaksgrense kunne opprettholdes.
  • Resultatet av utviklingen av søkertall og opptakstall, samt frafall, ble et dramatisk fall i antall uteksaminerte kandidater. I slutten av 1990-årene lå dette tallet på ca 100, mens det i 2007 bare gikk ut ca 75 mariningeniører fra NTNU. I 2011 ble det uteksaminert 103 sivilingeniører i marin teknikk fra NTNU.

Noen årsaker til utviklingen.

  • Utdanningssøkende ungdom har feilaktige oppfatninger av framtidige behov for sivilingeniører med marinteknisk bakgrunn.
  • Redusert interesse for tekniske studier generelt og redusert antall som tar matematikk og fysikk i videregående skoler.
  • Økt konkurranse fra andre, ikke-tekniske studietilbud.
  • Dårligere studieprogresjon på grunn av redusert faglig grunnlag og dårligere studievaner fra videregående skoler.

Næringen og NTNU reagerte på denne bekymringsfulle utviklingen, som ville gi negative konsekvenser både for rekruttering av den vitenskapelige stab, for studenter som vil satse på en marinteknisk utdanning og for et næringsliv som trenger kandidater med en slik bakgrunn. I fellesskap ble Samarbeidsforum Marin etablert som er forum for å jobbe med å øke rekrutteringen og holde på studentene våre.

Uteks IMT

Opptak IMT

Spørsmål?

Spørsmål?

Spørsmål om Samarbeidsforum Marin kan rettes til forumets administrative leder Sigmund Bolme (mobil 47648522) eller styreleder, Arne Fredheim (mobil 934 59 721).