Mål, prosjekter og vedtekter

Mål, prosjekter og vedtekter

– Samarbeidsforum Marin

Styringsgruppa hadde sitt første møte i Oslo 01.02.2005. Her ble følgende mål for forumet vedtatt. Samarbeidsforum Marin skal bidra til å:

  • Videreutvikle kvalitet og næringsrelevans i Studieprogram marin teknikk ved NTNU.
  • Øke rekrutteringen av dyktige og motiverte studenter.
  • Styrke rekrutteringen av jenter til studiet.
  • Stimulere til god studieprogresjon og gode studieresultater.
  • Profilere Studieprogram marin teknikk på en positiv måte både når det gjelder faglig innhold og senere karieremuligheter i næringslivet.
  • Profilere forumets medlemsbedrifter på en positiv måte.
  • Øke kontakt - og informasjonsutvekslingen mellom fagmiljøer ved Institutt for marin teknikk, marinstudenter og forumets medlemsbedrifter.
  • Sette i gang tiltak rettet mot skoleverket (ungdoms- og videregående skoler) for å øke elevenes interesse for teknologistudier og nødvendig fagvalg i denne forbindelse.

Prosjekter som finansieres av Samarbeidsforum Marin:

Vedtekter

08 apr 2019

Spørsmål?

Spørsmål?

Spørsmål om Samarbeidsforum Marin kan rettes til forumets administrative leder Sigmund Bolme (mobil 47648522) eller styreleder, Arne Fredheim (mobil 934 59 721).