Helhetlig seksualitetsundervisning i lærerutdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Helhetlig seksualitetsundervisning i lærerutdanning

Hjerte laget av støv av kritt på bakken. Foto
Foto: Alexander Grey

Hvordan kan lærerutdanningene forberede alle lærere på å bidra til skolens arbeid for bedre seksuell helse for barn og unge? Alderstilpasset helhetlig seksualitetsundervisning gir barn og unge informasjon og voksenstøtte i sin læring om egen seksuelle og kroppslige utvikling. Barn og unge som får god undervisning om seksualitet og kjønn er bedre i stand til å ivareta egen og hverandres seksuelle helse, og får rom til å dele erfaringer med overgrep og vold med voksne som kan hjelpe. Selv om alderstilpasset helhetlig seksualitetsundervisning er godt forankret i læreplanverket for skolen rapporterer de fleste lærere at de ikke er trygg nok til å undervise om det.

Lærerutdanningene kan bidra, men fagområdet en marginal posisjon i de fleste lærerutdanningsfag. Hva kan gjøres med det? Vi forsker på undervisning i lærerutdanning som kan kvalifisere morgendagens lærere til å tilby god helhetlig seksualitetsundervisning.

Ny rapport om seksualitetsundervisning i lærerutdanning

Vi har gjennomført en undersøkelse av hinder og mulighetsrom for helhetlig seksualitetsundervisning i norske lærerutdanninger. Den viser at det ikke er grunn til å forvente at framtidas lærere blir godt nok kvalifisert til å ivareta skolens arbeid med seksuell helse. Lærerutdannere forteller om dårlig forankring av fagområdet i lærerutdanningsfagene, og kompetansemangel. Samtidig gjøres det masse godt arbeid av ildsjeler i mange fag og ved mange utdanninger som viser vei til høyere utdanningskvalitet på feltet.

Mulighetsrom for helhetlig seksualitetsundervisning i lærerutdanningene. En evaluering av kompetansebehov og mulige tiltak.

Masteroppgaver

Masterstudenter ved Institutt for lærerutdanning bidrar til kunnskapsstatusen om seksualitet i skolen.