REALFAG

Forskning - Institutt for lærerutdanning

REALFAG

REALFAG er forskningsgruppen for disiplinfaglig forskning i realfag. Forskninggruppen har sitt fokus på oppdatert kunnskap og disiplinfaglig forskning i realfagene, inkludert, men ikke begrenset til de klassiske disiplinene matematikk, fysikk, kjemi, biofag og geofag. Disse disiplinene, som er i stadig utvikling, er ryggraden til dagens og fremtidens realfag i grunnskolen og i den videregående skole.

Noen av gruppens forskningsretninger:

  • Thermally induced spectrum perturbations and the thermodynamics of small systems. Kontakt: Rodrigo de Miguel.
  • Electrophysiological properties of neurons of the hippocampus and the entorhinal cortex in brains affected by Alzheimer’s disease. Kontakt: Pål Kvello.
  • Sensation of CO2 and processing of CO2 - information in the insect nervous system. Kontakt: Pål Kvello.
  • Quantitative analysis of the collagen structure in cartilage by SHG and P-SHG imaging. Kontakt: Elisabeth Romijn.
  • Man and nature. Vegetational changes following trampling, burning or scything in protected nature. Kontakt: Trond Arnesen.
  • Compressed sensing and Bayesian theory. Kontakt: Solomon Tesfamicael.

Seminarer

  • Tirsdag 14. mai 2019, kl 12:00, Rom LY42. Pål Kvello: «Forskning på nervesystemet hos pattedyr og insekter.»
  • Tirsdag 11. juni 2019, kl 11:00, Rom LY41. Elizabeth I. Romijn: «Utviklingen av metoder for å analysere kollagenstrukturen i brusk»
  • Tirsdag 3. desember 2019, kl: 11:00, Rom LY41. Rodrigo de Miguel: «A thermodynamic framework for thermophilic motion». For mer informasjon om seminaret, se den engelske nettsiden.

Nyeste publikasjoner

Heggland, Ingrid; Kvello, Pål; Witter, Menno. (2019) Electrophysiological Characterization of Networks and Single Cells in the Hippocampal Region of a Transgenic Rat Model of Alzheimer’s Disease. eNeuro. vol. 6 (1).

de Miguel, Rodrigo; Rubí, J. Miguel. Negative thermophoretic force in the strong coupling regime. To appear in Physical Review Letters.

Denne side er under utvikling. Ta kontakt med gruppeleder for mer informasjon.