REALFAG

Forskning – Institutt for lærerutdanning

REALFAG

Dekorasjon. PNG

REALFAG er forskningsgruppen for disiplinfaglig forskning i realfag. Forskningsgruppen har sitt fokus på oppdatert kunnskap og disiplinfaglig forskning i realfagene, inkludert, men ikke begrenset til de klassiske disiplinene matematikk, fysikk, kjemi, biofag og geofag. Disse disiplinene, som er i stadig utvikling, er ryggraden til dagens og fremtidens realfag i grunnskolen og i den videregående skole.


Er du masterstudent i lektor- eller lærerutdanning? Vi har masterprosjekter!


Noen av gruppens forskningsretninger:

 • Nanothermodynamics. Kontakt: Rodrigo de Miguel.
 • Thermostatistics of strongly coupled systems. Kontakt: Rodrigo de Miguel.
 • Electrophysiological properties of neurons of the hippocampus and the entorhinal cortex in brains affected by Alzheimer’s disease. Kontakt: Pål Kvello.
 • Sensation of CO2 and processing of CO2 - information in the insect nervous system. Kontakt: Pål Kvello.
 • Quantitative analysis of the collagen structure in cartilage by SHG and P-SHG imaging. Kontakt: Elisabeth Romijn.
 • Man and nature. Vegetational changes following trampling, burning or scything in protected nature. Kontakt: Trond Arnesen.
 • Compressed sensing and Bayesian theory. Kontakt: Solomon Tesfamicael.

Seminarer

2020

 • Fredag 23. oktober 2020, kl 10:00, Rom LY43. Bernt Rønning: «Konsistente effekter av innavlsdepresjon i tid og rom hos en metapopulasjon med gråspurv.».

Seminar REALFAG

Innavl forårsaker ofte negative effekter (innavlsdepresjon) og kan derfor være med på å øke risikoen for utryddelse, spesielt for små populasjoner. Kunnskap om dette er derfor viktig innen bevaringsbiologien. Naturlige populasjoner lever ofte under ulike miljøforhold og varierer med tanke på demografisk historie og genetisk sammensetning, egenskaper som ifølge teorien vil påvirke alvorlighetsgraden av innavlsdepresjon. På grunn av at det er vanskelig å samle lange tidsserier av data fra flere populasjoner er imidlertid dette fram til nå kun studert hos enkeltpopulasjoner, og ikke hos frittlevende vertebrater som lever i fragmenterte populasjoner (metapopulasjoner). I vår studie ble en langtidsserie med data fra mer enn 3100 gråspurv-individer fra åtte øyer i en isolert metapopulasjon på Helgelandskysten benyttet for å undersøke innavlseffekter på overlevelse, reproduksjon og morfologi. Ved hjelp av genetiske mål på innavl fant vi, som forventet ut fra tidligere studier, at innavlede individer hadde lavere overlevelse og produserte færre avkom som rekrutterte inn populasjonen. Videre fant vi at effekten av innavlsdepresjon ikke varierte nevneverdig, hverken over tid eller mellom populasjoner med ulik størrelse og ulike miljøforhold. Dette står i kontrast til teorien nevnt tidligere om at effekten av innavl generelt avhenger av økologiske faktorer og genetiske forskjeller mellom populasjoner, og utvider dermed vår forståelse av innavlsdepresjon i naturlig fragmenterte populasjoner.

realfag tekst 2

2019

 • Tirsdag 14. mai 2019. Pål Kvello: «Forskning på nervesystemet hos pattedyr og insekter.»
 • Tirsdag 11. juni 2019. Elizabeth I. Romijn: «Utviklingen av metoder for å analysere kollagenstrukturen i brusk»
 • Tirsdag 3. desember 2019. Rodrigo de Miguel: «Strong coupling and negative themophoresis.». For mer informasjon om seminaret, se den engelske nettsiden.

Nyeste publikasjoner

de Miguel, Rodrigo. (2023) Rayleigh-Schrödinger Perturbation Theory and Nonadditive Thermodynamics. Journal of Physical Chemistry B, vol. 127 (5089).

Scriven, David; Johnsen, Anne Berit; Asghari, Parisa; Chou, Keng C; Moore, Edwin D W. (2023) Cardiomyocyte ryanodine receptor clusters expand and coalesce after application of isoproterenol. The Journal of General Physiology.

Nyman, Matias; Tomas, Stølen; Johnsen, Anne Berit; Garten, Karin; Burton, Francis; Smith, Godfrey L. (2023) A comprehensive protocol combining in vivo and ex vivo electrophysiological experiments in an arrhythmogenic animal model. American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology.

Nafstad, Ådne M.; Rønning, Bernt; Aase, Kenneth; Ringsby, Thor Harald; Hagen, Ingerid J.; Ranke, Peter S.; Kvalnes, Thomas; Stawski, Clare; Räsänen, Katja; Sæther, Bernt-Erik; Muff, Stefanie; Jensen Henrik. (2023). Spatial variation in the evolutionary potential and constraints of basal metabolic rate and body mass in a wild bird. Journal of Evolutionary Biology.

Le Pepke, Michael; Kvalnes, Thomas; Rønning, Bernt; Jensen, Henrik; Boner, Winnie; Sæther, Bernt-Erik; Monaghan, Pat; Ringsby, Thor Harald. (2022). Artificial size selection experiment reveals telomere length dynamics and fitness consequences in a wild passerine. Molecular Ecology, vol. 31 (23).

de Miguel, Rodrigo; Rubí, J. Miguel. (2021) Gibbs thermodynamics and surface properties at the nanoscale. Journal of Chemical Physics, vol. 55 (221101).

D'Souza, Alicia; […]; Johnsen, Anne Berit; et al. (2021) A circadian clock in the sinus node mediates day-night rhythms in Hcn4 and heart rate. Heart Rhythm.

Ranke, Peter S.; Araya-Ajoy, Yimen G.; Ringsby, Thor Harald; Parn, Henrik; Rønning, Bernt; Jensen, Henrik; Wright, Jonathan; Sæther, Bernt-Erik. (2021). Spatial structure and dispersal dynamics in a house sparrow metapopulation. Journal of Animal Ecology, vol. 90 (12).

Saatoglu, Dilan; Niskanen, Alina K.; Kuismin, Markku; Ranke, Peter S.; Hagen, Ingerid J.; Araya-Ajoy, Yimen G.; Kvalnes, Thomas; Pärn, Henrik; Rønning, Bernt; Ringsby, Thor Harald; Sæther, Bernt—Erik; Husby, Arild; Sillanpää, Mikko J.; Jensen, Henrik. (2021). Dispersal in a house sparrow metapopulation: An integrative case study of genetic assignment calibrated with ecological data and pedigree information. Molecular Ecology, vol. 30 (19).

Araya-Ajoy, Yimen G.; Niskanen, Alina K.; Froy, Hannah; Ranke, Peter Sjolte; Kvalnes, Thomas; Rønning, Bernt; Pepke, Michael Le; Jensen, Henrik; Ringsby, Thor Harald; Sæther, Bernt-Erik; Wright, Jonathan. (2021). Variation in generation time reveals density regulation as an important driver of pace of life in a bird metapopulation. Ecology Letters, vol. 24 (10).

Chu, Xi; KC, Pramod; Ian, Elena; Kvello, Pål; Liu, Yand; Wang, Guirong; Berg, Bente Gunnveig. (2020) Neuronal architecture of the second-order CO2 pathway in the brain of a noctuid moth. Scientific Reports, vol. 10.

KC, Pramod; Chu, Xi; Kvello, Pål; Zhao, Xin-Cheng; Wang, Gui-Rong; Berg, Bente Gunnveig. (2020) Revisiting the Labial Pit Organ Pathway in the Noctuid Moth, Helicoverpa armigera. Frontiers in Physiology, vol. 11 (202).

de Miguel, Rodrigo; Rubí, J. Miguel. (2020) Statistical Mechanics at Strong Coupling: A Bridge between Landsberg’s Energy Levels and Hill’s Nanothermodynamics. Nanomaterials, vol. 10 (2471).

de Miguel, Rodrigo; Rubí, J. Miguel. (2020) Strong Coupling and Nonextensive Thermodynamics. Entropy, vol. 22 (975).

Niskanen, Alina K.; Billing, Anna M.; Holand, Håkon; Hagen, Ingerid J.; Araya-Ajoy, Yimen; Husby, Arild; Rønning, Bernt; Myhre, Ane Marlene; Sjolte Ranke, Peter; Kvalnes, Thomas; Pärn, Henrik; Ringsby, Thor Harald; Lien, Sigbjørn; Sæther, Bernt-Erik; Muff, Stefanie; Jensen, Henrik. (2020) Consistent scaling of inbreeding depression in space and time. Proceedings of the National Academy of Sciences. Biological Sciences, vol. 117 (25).

Heggland, Ingrid; Kvello, Pål; Witter, Menno. (2019) Electrophysiological Characterization of Networks and Single Cells in the Hippocampal Region of a Transgenic Rat Model of Alzheimer’s Disease. eNeuro, vol. 6 (1).

de Miguel, Rodrigo; Rubí, J. Miguel. (2019) Negative thermophoretic force in the strong coupling regime. Physical Review Letters, vol. 123 (200602).

Araya-Ajoy, Yimen; Ranke, Peter Sjolte; Kvalnes, Thomas; Rønning, Bernt; Holand, Håkon; Myhre, Ane Marlene; Pärn, Henrik; Jensen, Henrik; Ringsby, Thor Harald; Sæther, Bernt-Erik; Wright, Jonathan. (2019) Characterizing morphological (co)variation using structural equation models: Body size, allometric relationships and evolvability in a house sparrow metapopulation. Evolution, vol. 73 (3).


Denne siden er under utvikling. Ta kontakt med gruppeleder for mer informasjon.