Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Arnesen, Trond. (2014) Ozymandias (P. B. Shelley, gjendikting Trond Arnesen),The Road not taken.(Robert Frost, Veien jeg ikke tok. Gjendikting Trond Arnesen). Sanger fra en ferdskriver

Del av bok/rapport

  • Arnesen, Trond. (2012) Bålene gir langvarige endringer i plantedekket. Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Bli med ut! 12: 1-103.
  • Arnesen, Trond. (2012) Tråkk gir spor i myr, eng og hei. Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Bli med ut! 12: 1-103.
  • Arnesen, Trond. (2011) Det andre perspektivet. Om skriving i naturfag og affektiv mobilisering. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
  • Arnesen, Trond. (2010) På sporet av affeksjon og substans i tekster om naturfaglige emner. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
  • Lykknes, Annette; Arnesen, Trond. (2010) Från listor til tankekartor: skrivande i no-ämnen i några nya lärböcker. Det nödvendiga skrivandet. Om at skriva i förskolan och skolans alle ämnen.
  • Lykknes, Annette; Arnesen, Trond. (2008) Fra lister til tankekart: skriving i naturfag i noen nye lærebøker. Å skrive i alle fag.
  • Arnesen, Trond. (2007) Å skrive seg inn i naturen. Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning.
  • Arnesen, Trond. (2006) Skriving i naturfag: noen tanker om veier til kunnskap og innleving. Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag.
  • Arnesen, Trond; Cyvin, Jardar; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i grunnskolen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.