Forskning – Institutt for lærerutdanning

IRIS-forsk

Forskergruppa IRIS-forsk

IRISforsk er en forskningsgruppe knyttet til IRISprosjektet, et kulturskoleutviklingsprosjekt som handler om å styrke musikkopplæringen for barn og unge med tanke på talentutvikling, bredde og rekruttering.

IRIS er navnet på den greske gudinnen som var bindeleddet mellom gudeverdenen og menneskene. I IRISprosjektet ses kulturskolene som bindeleddet mellom elevenes grunnopplæring, deltakelse i fritidskulturlivet og kvalifisering til høyere utdanning og yrke. Prosjektet foregår i Buskerud, Telemark og Vestfold fra 2014 til 2017 og er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen/ Dextra Musica, kommuner, kulturskoler og det profesjonelle og frivillige musikklivet, El-Sistema Norge og Norsk kulturskoleråd. I alt 34 kommuner og et stort antall skoler, kulturskoler, elever og lærere deltar.

Forskergruppen IRISforsk består av 14 forskere og forskerstudenter fra fire høyere utdanningsinstitusjoner (NTNU, NHM, HSØN, HHM), Norsk kulturskoleråd og freelancefeltet. Forskerne jobber med ulike studier som alle har utspring i IRISprosjektet. Disse studiene handler blant annet om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole (Emstad og Angelo), fiolinundervisning og El Sistema (Fjeldstad), musikkundervisning og flerkulturalitet (Heggstad), kunstnerisk ledelse (Dehlin), talentutvikling og Ad Astra (Stabell), filantropisk virksomhet i kulturskolefeltet (Rønning), høyere musikkutdanning og musikklærerfeltet (Vestby, Danielsen, Aglen), kompetanseutvikling i kulturskolekollegiet (Rønningen og Bjørnsrud), organisasjonsmodeller talent/bredde (Viken) og akkompagnatørens rolle (Sørum og Angelo). Gruppen har samlinger med presentasjoner, forelesninger og diskusjoner to ganger i året og deltar på konferanser og symposier innenlands og utenlands. Våren 2017 gir gruppen ut antologien IRISforsk som en open access-bok fra Cappelen Damm Akademisk.

Leder for IRISforsk er Elin Angelo fra NTNU, Institutt for lærerutdanning.

Forskergruppa

NTNU, Institutt for lærerutdanning

  • Elin Angelo, førsteamanuensis musikkpedagogikk (forskningsleder IRIS-forsk)
  • Anne Berit Emstad, førsteamanuensis skoleledelse
  • Erlend Dehlin, førsteamanuensis skoleledelse
  • Pia Skog Hagerup, ph.d.-stipendiat i skoleledelse
  • Andreas Viken, masterstudent kunstfagdidaktikk
  • Marita Grøtan Heggstad, masterstudent kunstfagdidaktikk

Norges Musikkhøgskole

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Oslo og Akershus

  • Lise Lundh, ph.d.-stipendiat i utdanningsvitenskap

Høgskolen i Sør-Øst-Norge

  • Anders Rønningen, førsteamanuensis musikk (koordinator IRISforsk)
  • Harald Bjørnsrud, professor skoleledelse

Norsk kulturskoleråd

  • Rut Jorunn Rønning, rådgiver (leder IRISprosjektet)

Freelanceforsker

Øivind Sørum, akkompagnatør, master musikkvitenskap UiO