Videresend til forside

Studer cyber- og informasjonssikkerhet:


Til forsiden

Nasjonal hovedleverandør

— NTNU er nasjonal hovedleverandør av kompetanse i spennet fra kryptologi og nettverkssikkerhet til risikostyring og personvern.

Norge vil i 2030 ha en etterspørsel etter 15.000 kandidater med IKT-sikkerhetskompetanse (Kilde: NIFU)

ccis

Center for Cyber and Information Security

Center for Cyber and Information Security er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetanseutvikling i cybersikkerhet

Ncr

Norwegian Cyber Range

Erna Solberg åpnet Norwegian Cyber Range i september 2018

Norwegian Cyber Range (NCR) ble åpnet i september 2018 av statsminister Erna Solberg. NCR er en arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet