Videresend til forside

Studer cyber- og informasjonssikkerhet


flere bilder

  • Informasjonssikkerhet. illustrasjon

Studer cyber og informasjonssikkerhet:

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) utøver vi forskning og utdanning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Til forsiden

Nasjonal hovedleverandør

– NTNU er nasjonal hovedleverandør av kompetanse i spennet fra kryptologi og nettverkssikkerhet til risikostyring og personvern.

Norge vil i 2030 ha en etterspørsel etter 15.000 kandidater med IKT-sikkerhetskompetanse (Kilde: NIFU).

ccis


Center for Cyber and Information Security

Center for Cyber and Information Security er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetanseutvikling i cybersikkerhet.

NM i cybersikkerhet

NM i cybersikkerhet

Ivrige ungdommer fra Norwegian Cyber Security Challenge 2019

NTNU var arrangør av Norwegian Cyber Security Challenge 2020 hvor unge talenter får konkurrere i å bli med på cyberlandslaget.

Ncr


Norwegian Cyber Range

Erna Solberg åpnet Norwegian Cyber Range i september 2018

Norwegian Cyber Range (NCR) ble åpnet i september 2018 av statsminister Erna Solberg. NCR er en arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet.

SFI NORCICS

SFI NORCICS

Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).