Krafttak i Digital sikkerhet

Ph.d.-studier i cyber- og informasjonssikkerhet

Krafttak i Digital sikkerhet

Digital sikkerhet. illustrasjon

NTNU ansetter 22 doktorgradsstudenter innen cybersikkerhet som del av det nasjonale krafttaket for å styrke Norges kompetanse og møte utviklingen i det digitale risikobildet.

– Bli ledende innen ditt område. Ta en prosjektstilling og bli en ekspert i ditt doktorgradsprosjekt.

Norge trenger flere eksperter innen Digital sikkerhet.

Kontakt oss

Kontakt oss

Skjerpet risikobilde

Skjerpet risikobilde

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer de viktigste utviklingstrekkene i risikobildet å være følgende:

  • Det digitale risikobildet er skjerpet
  • Tydeligere risiko knyttet til sammensatte trusler
  • Covid-19-pandemien har forsterket det eksisterende risikobildet

Digital spionasje

Digital spionasje

I det digitale rom er spionasje primærtrusselen mot Norge og norske interesser.

– Etterettningstjenesten

Utlysninger

Utlysninger

Følgende 22 prosjekter er nå utlyst: