DeepInMotion

DeepInMotion

– Kunstig intelligent bevegelsesanalyse for tidlig deteksjon av cerebral parese hos spedbarn

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemning i barndommen. Barn med CP har et livslangt behov for spesielle tjenester. CP er en stor byrde for barnet, familien og samfunnet.

DeepInMotion er et prosjekt som skaper et nytt banebrytende kunstig intelligent system for tidlig oppdagelse av CP.

Tidlig diagnosering muliggjør tidlig behandling

DeepInMotion skal identifisere egenskaper i spedbarns spontane bevegelser når de er mellom 12-18 uker gamle etter termin. I Norge diagnoseres CP vanligvis mellom 1-2 års alder, selv om hjerneskaden som forårsaker CP oppstår før, under, eller tidlig etter fødselen.

Tidlig påvisning av CP, før 5 måneders alder, gir mulighet for tidligere behandling i den perioden hvor omstillbarheten til spedbarnshjernen er på sitt høyeste.

Begrenset tilgang på eksperter

I dag utføres risikovurdering for CP i klinikker med ekspertbaserte metoder som baserer seg på en subjektiv og kvalitativ bevegelsesanalyse. Denne tidlige risikovurderingen krever høyt kvalifiserte og trenede klinikere med lang erfaring for å være pålitelig. Den har dermed fått manglende utbredelse i oppfølging av syke nyfødte på verdensbasis.

Teknologi for like muligheter

Prosjektet er et viktig steg på veien til å lage en brukervennlig digital løsning som kan gi like muligheter til helsetjenester uavhengig av hvor du bor.

DeepInMotion skal gi beslutningstøtte til klinikere og barnets familie på en sikker og effektiv måte, og dermed oppfylle kravene i FNs bærekraftige utviklingsmål.

Prosjektet skal bruke en stor internasjonal database med videoer av høyrisiko-spedbarn for å utvikle neste generasjon kunstige intelligente systemer for tidlig deteksjon av CP.

 

Illustrasjon DeepInMotion

Samarbeid

Samarbeid

DeepInMotion er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, St Olavs hosptital, og sykehuset i Ålesund og består av en internasjonal unik tverrfaglig gruppe bestående av forskere innen datavitenskap, bevegelsesvitenskap, fysioterapi, og barnemedisin.

Samarbeidet er mellom tre institutt ved NTNU (INB, IKOM, og IDI), to klinikker ved St Olavs Hospital (Klinikk for kliniske servicefunksjoner og Barne- og ungdomsklinikken), Norwegian Open AI lab og Ålesund sykehus. 

DeepInMotion finansieres av Norges forskningsråd i perioden 2021-2025.