Institutt for bioingeniørfag

Kontaktinformasjon og ledelse

 

Telefon

+47 73412259

Epost

kontakt@ibf.ntnu.no

Besøksadresse

Erling Skjalgssons gate 1
Laboratoriesenteret, 2. et. Øst

Postadresse

Institutt for bioingeniørfag, NTNU
7491 Trondheim

 

Ledelse ved Institutt for bioingeniørfag

 

Lars Gunnar Landrø. Foto

Instituttleder

Lars Gunnar Landrø

Epost: lars.g.landro@ntnu.no

 

 

 

Geir Bjørkøy. Foto

Nestleder forskning

Geir Bjørkøy

Epost: geir.bjorkoy@ntnu.no

 

 

 

Lars Gunnar Landrø. Foto

Nestleder utdanning

Lars Gunnar Landrø

Epost: lars.g.landro@ntnu.no

 

 

 

Gunhild Meistad, Foto

Kontorsjef

Gunhild Meistad

Epost: gunhild.meistad@ntnu.no