Studier

Institutt for bioingeniørfag

Studier

Studenter med professor i laben med instrument. Foto

 

Bachelorprogram 3-årig


Det å jobbe på et medisinsk laboratorium krever en offentlig autorisasjon. En bachelorgrad fra Institutt for bioingeniørfag gir autorisasjon og kvalifiserer til tittelen bioingeniør.

Bioingeniørfaget omhandler hvorfor og hvordan en fremskaffer informasjon om menneskekroppens tilstander gjennom analyse og undersøkelser av biologisk materiale, for eksempel ved å måle eller påvise komponenter i kroppsvæsker, celler og vev.

En bachelor i bioingeniørfag gir kompetanse innen teknologi, analysemetoders muligheter og begrensninger og analyseresultatenes medisinske betydning.

Gjennom studiet opparbeider studenten det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å forstå og anvende avansert teknologi for bedre forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom.

Studiet kvalifiserer også for arbeid utenfor helsevesenet innen faglig beslektede forsknings- og utviklingslaboratorier.

Informasjon til studenter

Informasjon til studenter

Podcaster

Podcaster