Bakgrunn og aktiviteter

Administrativ leder, Kontorsjef, ved Institutt for kjemi og Institutt for bioingeniørfag.

Administrativ stab består av studieveileder, PhD-konsulent, prosjektøkonom og HR-rådgiver