Bakgrunn og aktiviteter

Administrativ leder for instituttet. Administrativ stab består av studieveileder, PhD-konsulent, prosjektøkonom og HR-rådgiver