Spørreskjema HUNT

Spørreskjema HUNT

Her finner du alle spørreskjemaene vi har brukt i de forskjellige HUNT-undersøkelsene. Finner du ikke det du trenger, eller har andre spørsmål knyttet til skjemaene, kontakt oss på kontakt@hunt.ntnu.no.

Spørreskjema HUNT4

Spørreskjema HUNT4


Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn pdf

Spørreskjema 2

Alle kvinner mellom 20-29 år pdf | Alle kvinner mellom 30-69 år pdf Alle kvinner over 70 år pdf

Alle menn mellom 20-29 år pdf Alle menn mellom 30-69 år pdf Alle menn over 70 år pdf

Intervju Feltstasjon

Intervju voksen pdf

Spørreskjema 3

Diabetes pdf Alternativ medisin pdf Tannhelse pdf Leddplager pdf Hørsel pdf Kosthold pdf Obstruktiv lungesykdom pdf 70+ pdf

Èn helseBruksanvisning pdf Svarskjema pdf Samtykkeskjema pdf

Spørreskjema HUNT i Sør (HUNT4)

Webskjema 18-69 pdf Webskjema yrkesliv 18-69 pdf Papirskjema 70+ pdf Webskjema 70+ pdf Spørreskjema ikke-møtt pdf

Spørreskjema HUNT Covid

Spørreskjema HUNT Covid

Spørreskjema HUNT1

Spørreskjema HUNT1


Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover pdf

Spørreskjema 2

Alle deltakere fra 20 år og oppover pdf

Spørreskjema 3

Blodtrykk pdf
Diabetes pdf

Spørreskjema HUNT2

Spørreskjema HUNT2


Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn pdf

Spørreskjema 2

Alle kvinner mellom 20-69 år pdf
Alle menn mellom 20-69 år pdf
Alle kvinner over 70 år pdf
Alle menn over 70 år pdf

Spørreskjema 3

Blodtrykk pdf
Diabetes pdf
Obstruktiv lungesykdom pdf

Spørreskjema HUNT3

Spørreskjema HUNT3


Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn pdf

Spørreskjema 2

Kvinner 20-29 år pdf
Menn 20-29 år pdf
Kvinner 30-69 år pdf
Menn 30-69 år pdf
Menn 70 år eller eldre pdf
Kvinner 70 år eller eldre pdf

Intervju feltstasjon

Alle deltakere pdf

Spørreskjema 3

Alternativ behandling pdf
Brystkreft pdf
Diabetes pdf
Handeksem pdf
Helsetjeneste pdf
Hjerte/kar pdf
Prostatakreft pdf
Psoriasis pdf
Rovdyr pdf
Tykktarm/endetarmskreft pdf

Ikke-møtt-skjema

Mini Q 20-29 år pdf Mini Q 30+ pdf

Spørreskjema Ung-HUNT

Spørreskjema Ung-HUNT


Ung-HUNT4

For aldersgruppen 13-19 år

Ung-HUNT3

For aldersgruppen 13-19 år pdf

NB! Spørsmål 80 i spørreskjemaet omfattet SDQ (vurdering av mental helse hos barn og unge), men dette er ikke gjort tilgjengelig for forskere

Ung-HUNT2

Ungdomsskolen og videregående skole pdf

Ung-HUNT1

Ungdomsskolen pdf
Videregående skole pdf