Søk opptak til Humanister i praksis

Søk opptak til Humanister i praksis

Studenter på masterprogram som legger til rette for EiT-intensivlandsby ved Det humanistiske fakultet kan søke opptak til Humanister i praksis.

Humanister i praksis skal forberede studentene på arbeidslivet etter studiene. Opptaksprosessen er en del av dette, siden den er lagt opp som en jobbsøkeprosess. Studentene skriver søknad og CV, og gjennomgår deretter et "jobbintervju". Her er noen råd til hvordan du kan lage en god CV.

Vi anbefaler også å se på kursene "Tips til jobbintervjuet på 45 minutter" og "Intervjutrening",  satt opp av NTNU Karriere (innlogging NTNU Bridge nødvendig).

Søknadsskjema:

Søknadsskjemaet fylles ut elektronisk.

Søknad om opptak til HIP - bokmål

Søknad om opptak til HIP - nynorsk

Søknad med vedlegg må være mottatt av fakultetet innen 1. oktober.

Vi oppfordrer til å sende inn søknaden i god tid før fristen i tilfelle vi trenger ytterligere opplysninger, eller at søknaden har mangler.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Avtale om intervju blir gjort i uke 40/41, og intervjuene gjennomføres vanligvis i uke 42. Søkere til HIP må derfor være tilgjengelig på e-post og telefon i denne perioden.

Rangering

Den endelige rangeringa av søkerne gjøres ut fra ei helhetsvurdering av kandidaturet, med vekt på faglige resultater og uttrykte motivasjoner og erfaringer (i både søknad og intervju). Vi gjør oppmerksom på at opptaket har elementer av skjønnsmessige vurderinger som også omfatter faglig variasjon og gruppesammensetninger.

Studenter som får tilbud om opptak til HIP får kort svarfrist. Dersom fristen ikke overholdes kan plassen bli tilbudt en av kandidatene på venteliste.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med oss på hip@hf.ntnu.no

person-portlet

Emneansvarlig (faglærer)

Helen Jøsok Gansmo
Professor
helen.gansmo@ntnu.no
73592236

person-portlet

Administrativ koordinator

Line Nordsveen
Rådgiver
line.nordsveen@ntnu.no
73596618