Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

  • Administrativ koordinator for europastudier
  • Administrativ koordinator for kulturminneforvaltning
  • Studieveiledning og studiesaker

 

Utdanning:

  • Årsstudium i tysk, NTNU (2017)
  • Mastergrad i kulturminneforvaltning, NTNU (2010)
  • Bachelorgrad i kulturminneforvaltning, NTNU (2008)