Ida Marie Henriksen

Stipendiat Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73550381 47347377
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 9 * 9558

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på interaksjon i  det offentlige rom med den overordnede problemstillingen om hvordan fellesskap oppstår, vedlikeholdes eller/og forsvinner. Forskningen min strekker seg fra offentlig amming til hvordan offentlig rom og vår intraksjon med andre påvirkes av personlig teknologi (laptop, smarttelefon)

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle begreper og teorier for å forstå  forskjellige former for fellesskap.

Jeg bruker flere forskjellige metoder innenfor den kvalitativ sjangeren. Skjult observasjon, spontane dybde-intervjuer og refleksjonsskriv. Jeg har samlet data i Trondheim, Oslo, London og Canteburry.

 

 

Undervisning. (Fagansvarlig)

SOS 3800 Personlig teknologi i offentlig rom. EIT landsby.

                  Vår 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

SOS 2019 Vår sosiale virkelighet.

                  Høst 2016 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Henriksen, Ida Marie; Levang, Lisbeth Elvira; Skaar, Marianne; Tjora, Aksel. (2017) Vår sosiale virkelighet. En introduksjon til hverdagslivets sosiologi. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245022896.
  • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Fjærli, Torbjørn; Grønning, Ingeborg. (2012) Sammen i byen. En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2738-3.

Del av bok/rapport

  • Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Grønning, Ingeborg. (2013) The Cafè Community. Cafè Society.

Rapport/avhandling

  • Henriksen, Ida Marie; Hirrich, Anne; Kvanli, Anders; Hauge, Øivind Rikardsen; Aksel, Tjora. (2016) Brattørkaia som åpent og levende byrom: innspill til strategisk planlegging av næringsvirksomhet. 2016.
  • Grønning, Ingeborg Mikalsen; Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel. (2015) Møteplasser i Trondheim bycampus. 2015.