Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker tilknyttet instituttet for tverrfaglige kulturstudier hvor jeg i dag har en post doktor stilling tilknyttet dagens energi omstiling og smarte strømnett. 

Jeg har en PhD i sosiologi fra 2018 fra institutt for sosiologi og statvitenskap. Min fagligebakgrunn består av forskning på det urbane bylivet, naboskap, offentlig amming og det som har med hverdagslivet vårt å gjøre fra et miko perspektiv. 

Forskningsinteresser

 • Nabolag og fellesskap
 • Hverdagslivets personlige teknologier
 • Smarte strømnett fokus på slutt brukere 
 • Kvalitativ metode
 • Interaksjons og fysisk sted

Pågående prosjekter

 • CineldiCentre for Intelligent Electricity Distribution.
 • IEA: Social license to automate (the energy use) 
 • NTRANS: Norwegian center for energy transition strategies
 • BIOPATH: Advancing biofuel pathways with regional climate change implications 

Tidligere prosjekter

 • ECHOES : Energy choices supporting the Energy union and the Set-plan. https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-energy/social-sciences-and-humanities/echoes
 •  Invade: Integrated electric vehicles and batteries to empower distributed and centralised storage in distribution grids (Finanisert av Horizon2020)  

Undervisnings erfaring: 

Jeg har vært fagansvarlig for følgende kurs: 

SOS 3800 Personlig teknologi i offentlige rom. Våren 2013-2017,

SOS 2019 Vår sosiale virkelighet  høset 2016.

SOS2016 Sosiologi i praksis høsten 2017. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel. (2019) Bysamfunn. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 978-82-15-03005-0.
 • Henriksen, Ida Marie; Levang, Lisbeth Elvira; Skaar, Marianne; Tjora, Aksel. (2017) Vår sosiale virkelighet. En introduksjon til hverdagslivets sosiologi. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245022896.
 • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Fjærli, Torbjørn; Grønning, Ingeborg. (2012) Sammen i byen. En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2738-3.

Del av bok/rapport

 • Andresen, Silje Aurora; Henriksen, Ida Marie; Jakobsen, Thomas Sætre; Jones, Michael; Røkkum, Nina Helen Aas. (2019) Medvirkning, makt og avmakt i universitetsdemokratiet. Universitetskamp.
 • Henriksen, Ida Marie; Tøndel, Gunhild. (2019) Digitale normer: smarttelefonen som linse til urbant byliv. Bysamfunn.
 • Jakobsen, Thomas Sætre; Andresen, Silje Aurora; Smeplass, Eli; Henriksen, Ida Marie; Refstie, Hilde. (2019) New University Norway og ProtestPub. Universitetskamp.
 • Rørtveit, Hilde Nymoen; Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel. (2019) Bysamfunnets realiteter og muligheter. Bysamfunn.
 • Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Grønning, Ingeborg. (2013) The Cafè Community. Cafè Society.

Rapport/avhandling

 • Carrus, Giuseppe; Tiberio, Lorenza; Panno, Angelo; Lettmayer, Gudrun; Kaltenegger, Ingrid; iturriza, izaskun; Demir, Muhittin Hakan; Biresselioglu, Mehmet Efe; Solak, Berfu; Dimitrova, Elena; Tasheva-Petrova, Milena; Mutafchiiska, Irina; Burov, Angel; Tzanev, D.; Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe. (2019) Analysis of Enabling Factors for Consumer Action. 2019.
 • Schwarzinger, Stephan; Bird, David Neil; Lettmayer, Gudrun; Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Olaeta, Xabier; Alvarez, Lucia; Velte, Daniela; iturriza, izaskun; Biresselioglu, Mehmet Efe; Dimitrova, Elena; Demir, Muhittin Hakan; Lorenza, Tibeiro; Panno, Angelo; Carrus, Giuseppe. (2019) Comparative Assessment of European Energy Lifestyles. 2019.
 • Henriksen, Ida Marie. (2018) Kafésamfunnets interaktive nyanser. 2018. ISBN 978-82-326-3084-4.
 • Henriksen, Ida Marie; Hirrich, Anne; Kvanli, Anders; Hauge, Øivind Rikardsen; Aksel, Tjora. (2016) Brattørkaia som åpent og levende byrom: innspill til strategisk planlegging av næringsvirksomhet. 2016.
 • Grønning, Ingeborg Mikalsen; Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel. (2015) Møteplasser i Trondheim bycampus. 2015.

Andre

 • Henriksen, Ida Marie; Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2020) Smart charging infrastructures and the different types of end-user. EASST/4S Prague 2020 . EASST/4S; Digetalt. 2020-08-18 - 2020-08-21.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Henriksen, Ida Marie. (2019) Electric vehicle transitions and infrastructural controversies. Clean, energy efficient and and Smart Transport Systems? Exploring Key Research Questions towards 2050 . NTNU Energy Transitions Initative (NETI); Trondheim. 2019-03-28.
 • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Skaar, Marianne. (2018) Vitalisering og anvendelse av sosiologien i en sosiologisk poliklinikk. Sosiologisk vinterseminar . Norsk sosiologforening; 2018-02-02 - 2018-02-04.
 • Andresen, Silje Aurora; Jakobsen, Thomas Sætre; Henriksen, Ida Marie. (2017) New University Norway og ProtestPub: Hva er universitetets undervisningsoppdrag?. SU-fakultetets Utdanningskonferanse 2017 . SU-fakultetet; Trondheim. 2017-10-03 - 2017-10-03.
 • Henriksen, Ida Marie. (2016) Kafépupp. Foredrag . Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS); Sumhuset. 2016-03-02 - 2016-03-02.
 • Henriksen, Ida Marie. (2016) Spontanous in-depth interviews. ESSI workshop ; 2016-09-05 - 2016-09-07.
 • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie. (2016) Bygulvet Brattøra - sosiologiske innspill. Møte med Entra . Entra Eiendom; Oslo. 2016-02-24.
 • Henriksen, Ida Marie; Grønning, Ingeborg Mikalsen; Tjora, Aksel. (2015) Bycampus i Trondheim. Sosiologisk Vinterseminar . Sosiologiforeningen; Geilo. 2015-01-23 - 2015-01-25.