Gunnerusprisen

Gunnerusprisen, blomstersymbol

Gunnerusprisen i bærekraft

Gunnerusprisen i bærekraft hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet.

Prisen er på 1 million kroner, samt en gullmedalje og diplom.


Johan Ernst Gunnerus

Johan Ernst Gunnerus (1718-1773)


Innledning

Biskop, naturforsker, teolog og filosof Johan Ernst Gunnerus tiltrådte embetet som biskop i Trondhjems stift i 1758 etter beordring fra kongen i København. I 1760 grunnla han sammen med historikerne Gerhard Schøning og Peter Fredrik Suhm det Trondhiemske Selskab som i 1767 ble Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), Norges første vitenskapelige institusjon.

DKNVS med museum og bibliotek flyttet inn i Harsdorffbygningen ved Katedralskolen i 1787, men først i 1866 kunne virksomheten ta i bruk et eget nytt bygg på Kalvskinnet.

På slutten av 1700-tallet var det debatt og krav om et norsk universitet. Det ble foreslått at selskapets museum og bibliotek skulle være der universitetet ble lagt. DKNVS' museum og bibliotek ble overført til staten og Universitetet i Trondheim (nå NTNU) i 1984.

Mer om Johan Ernst Gunnerus som fortsatt preger NTNU og Trondheim på mange måter. 


Herre min Gud om jag kunnat warit i den situation, at få folgdt Hr. Biskopen på dess visitationer till Finmarken huru hade vi icke skolat roat oss vid stranderne, att se de små diuren uti lithophytis ock zoophytis. 
Carl von Linné i brev til Gunnerus, Mindeblade, DKNVS 1918


Johan Ernst Gunnerus, portrett

Portrett av Johan Ernst Gunnerus, DKNVS. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Johan Ernst Gunnerus (1718-1773)


NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet

Jublieumsutstilling: 1760 – Vitenskap i verdens utkant, Vitenskapsmuseet. Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet har sin opprinnelse i DKNVS, og er likestilt med fakultetene ved NTNU. Ringve botaniske hage er en del av museet.

Jubileumsutstilling1760 – Vitenskap i verdens utkant. DKNVS og Gunnerus anno 1760 med de første samlinger av gjenstander, arter og bøker.

Nettutstilling: Gunnerusherbariet, en katalogisert samling med over 700 arter der en del av eksemplarene er så godt bevart at de fremdeles har forskningsinteresse.

Nettutstilling: Gunnerus i bybildet. Gunnerus har som få andre fra 1700-tallet satt spor etter seg både i Trondheims bybilde og andre steder.


Gunnerusbiblioteket

Gunnerusbiblioteket

Gunnerusbiblioteket. Gunnerusbiblioteket. Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU (CC BY-SA 3.0)

Gunnerusbiblioteket ble stiftet i 1768 som bibliotek ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og er Norges eldste vitenskapelige bibliotek.

Spesialsamlingene har digitalisert eldre materiale og i nettjenesten kan man søke etter og se bok-, teater-, heraldisk og musikkhistorisk samling, brev, dokumenter, kart, fotografier og diplomer.


F/F Gunnerus

F/F Gunnerus

F/F Gunnerus. Foto: Per Harald Olsen/NTNU

F/F Gunnerus er NTNUs forskningsfartøy, utstyrt med dynamisk og akustisk posisjoneringssystem og nyeste teknologi for en rekke forskningsaktiviteter innen teknologi og undervannsrobotikk, biologi, kjemi, geologi, arkeologi, oceanografi og fiskeforskning.


Jubileumsåret 2018

Jubileumsåret 2018

Biskopen som ble vitenskapens venn – Gemini.no

Gunnerusbiblioteket, et «nasjonalbibliotek» i Trondheim –  Universitetsavisa

Gunnerus' arbeid lever videre i dag – Universitetsavisa