Gunnerusherbariet

  • Alm (Ulmus glabra) fra NT Levanger kommune. Eide i Skogn, 8.7.1769.

     

  • Engsoleie (Ranunculus acris) fra Fi Måsøy kommune. Maasöe 2.7.1767

  • Marianøkleblom (Primula veris) fra NT Frosta kommune. Tutteröen 24.5.1764.

  • Rød jonsokblom (Silene dioica) fra ST Selbu kommune. Belounet ved Sælboe-Söe 27.6.1769.

  • Nordlig setermjelt (Astragalus alpinus/ ssp. arcticus) fra Tr Tromsø kommune. Bens Jorden 13.6.1767.

  • Småsyre (Rumex acetosella) fra Fi Hammerfest kommune. Hammerfæst 6.7.1767.

  • Skogstjerneblom (Stellaria nemorum) fra NT Stjørdal kommmune. Bolken i Stördalen 1.7.1769.

Gunnerusherbariet

Gunnerusherbariet

For nær 250 år siden la biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) grunnlaget for Norges første vitenskapelige botaniske samling.

På sine bispevisitaser fra Møre og Romsdal og nord til Finnmark samlet, tørket og katalogiserte han planter – etter Carl von Linnés helt nye system. Gunnerus brevvekslet med Linné for å sikre at samlingen ble korrekt katalogisert og ble en av de første som samlet etter vitenskapelig metode.

Gunnerus var en av tre stiftere bak Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som feiret sitt 250-årsjubileum i 2010, og herbariet er i dag i NTNU Vitenskapsmuseets eie. Den katalogiserte samlingen viser over 700 arter, og en del av eksemplarene er så godt bevart at de fremdeles har høy forskningsinteresse.

De nesten 3000 herbariearkene er skannet som del av Revita-prosjektet, og med kjøp av tjenester ved NTNU Gunnerusbibliotekets skannerlaboratorium.