• Gunnerus' grav

  J.E. Gunnerus’ grav i Nidarosdomens kirkegård. Gunnerus ble først gravlagt i kirkens gravhvelv, så etter sigende overført til kirkegården i 1867, til like vest for kirkens hovedinngang. Gravstøtten ble besørget av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

 • Gunnerus' portrett

  Gunnerus’ portrett på gravstøtten. Relieff utført av ukjent kunstner i 1873.

 • Dronningens gt. 5

  Dronningens gt. 5 (der Britannia Hotell ligger). Gunnerus kjøpte bygården i 1767, en staselig tregård der han hadde sin boksamling og naturaliesamling. Maleri av M.F. Dalager, ca. 1830 (eies av NTNU, Vitenskapsmuseet). Deler av bygningen ble i 1895 flyttet til Ilevollen, se Gunnerusgården. Se mer om bildet hos Universitetsmuseene.

 • Gunnerusgården

  Gunnerusgården, Ilevollen 7, som var en del av Gunnerus’ bygård i Dronningens gt. 5.

 • Plakett

  Plaketten er satt opp på Gunnerusgården av Trondheim Historiske Forening, på husveggen mot Ilaparken.

 • Berg prestegård

  Historien til Berg gård i Strinda i Trondheim går tilbake til vikingtid. Biskopen i Nidaros var også sogneprest i Strinda. Gunnerus rådde over gården fra 1758, men husene var så dårlige at han lot bygge nye. Han anla en hage på gården. Berg prestegård har i dag adressen Jonsvannsveien 45. Bare hovedbygningen er bevart, men er nok ikke helt slik Gunnerus kjente den. Se mer hos Strinda historielag.

   

 • Gateskilt

  Gunnerus gate, fra 1938 navnet til en gate på Kalvskinnet i Trondheim.

 • Gunnerus gate

  Gunnerus gate går sørover fra Erling Skakkes gate til Suhms gate og er innkjørsel til NTNU på Kalvskinnet. Til venstre Schøninghuset, til høyre Gunnerushuset, i bakgrunnen skimtes Suhmhuset.

 • Gunnerushuset

  Gunnerushuset, navn på en av NTNU Vitenskapsmuseets bygninger i Erling Skakkes gt. 47 på Kalvskinnet. Rommer bl.a. størsteparten av museets publikumsutstillinger og Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Her vises publikumsinngangen til utstillingene.

 • Gunnerusbiblioteket

  Gunnerusbiblioteket, en del av NTNU Universitetsbiblioteket. Er et av Nordens viktigste historiske bibliotek, spesielt for kultur- og vitenskapshistorie, lokal- og slektshistorie Besøksadresse er Kalvskinnsgaten 1B, vegg i vegg med Gunnerushuset, og nabo til Suhmhuset.

 • FF Gunnerus

  FF Gunnerus, forskningsskipet til NTNU, bygd i 2006 for forskning på havbruk og marine miljøer. Skipet har fått navn etter biskop J.E. Gunnerus som også forsket på marine organismer.

Gunnerus i bybildet

Biskop J.E. Gunnerus (1718–73) var en av grunnleggerne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, i 1760. Selskapet ble en av forløperne til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Gunnerus har som få andre fra 1700-tallet satt spor etter seg gjennom oppkallinger og fysiske merker i Trondheims bybilde. I Oslo er en gate kalt opp etter familien: biskopens far var lege i Christiania.

Tekst og foto: Eli Fremstad