Norges største Foucault pendel

Norges største Foucault pendel

– Svinger seg i Realfagbygget ved NTNU

foucaultpendel topptext

Léon Foucault

Den 25 meter lange Foucaultpendelen som henger i Realfagbygget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er en kopi av fysikeren Jean Bernard Léon Foucaults berømte demonstrasjon i Pantheon, Paris i 1851.

Foucaults pendelforsøk var den første laboratoriedemonstrasjon som viste at jorda roterer om sin egen akse. Dette er fortsatt det enkleste og mest visuelle bevis på jordens rotasjon. I sin demonstrasjon brukte Foucault et lodd på 28 kilo og pendelen var 67 meter lang.

Fysikkprofessor Ola Hunderi fikk ideen til denne Foucaults pendel i Realfagbygget og i februar 2007 ble pendelen montert av Lutz-Helmut Schön og hans team fra Humboldt-Universität i Berlin. Pendelen ved NTNU er en 40 kilo tung stålkule med en diameter på 20 centimeter og henger i en 25 meter lang wire. Dette gjør denne pendelen til en av de lengste og nordligste foucaultpendler i Europa.

Poenget med en Foucaultpendel er å demonstrere at jorden roterer. Forsøket er i prinsippet svært enkelt - vi tar en pendel, dvs. et lodd som henger i en snor, og setter loddet i svingninger. Vi vil se at pendelens svingeplan tilsynelatende dreier seg langsomt. Når pendelen er satt i svingning, vil den beholde sin svingeretning i forhold til stjernene, mens underlaget vil flytte seg når jorden roterer. I forhold til stjernene roterer jorden med en omdreining på 23 timer og 56 minutter. At det ikke er nøyaktig 24 timer kommer av at pendelen svinger i forhold til stjernene og vi anvender jordens rotasjon i forhold til stjernene og ikke til solen. Ved ekvator står pendelens svingeplan stille i forhold til underlaget. Her i Trondheim tar en full syklus ca. 27 timer. Med Trondheims geografiske bredde på 63,42° tar det 26 timer og 46 minutter for en hel omdreining av pendelen [23,93 h/sin (63,42°) = 26,76 h].

For å vise rotasjonen tydelig vil pendelen hvert tiende minutt slå ned en av de 81 stålpinnene som er satt opp i ring under pendelen i Realfagbygget på Gløshaugen (Realfagbygget DU3-020E).

Foucaults pendel ved NTNU

Film av Foucault-pendelen ved NTNU

Her ser du en film (intervallopptak) av Foucaults pendelen, Foucault pendulum at NTNU (Video/Time Lapse: Jonas Persson).

Rotasjonstiden er 26.76 timer. Stålpinner er plassert rundt pendelen og disse blir slått ned etter hvert som pendelen snur.

Contact Jonas Persson

Kontakt: Jonas Persson

29 apr 2016 Irene Aspli

foucaultpendel2012

Foucaults pendel svinger frem og tilbake fra taket i Realfagbygget, NTNU. Foucaults pendel fra 1851 er fortsatt den beste demonstrasjonen av at jorden roterer

Om Foucaults pendel

Om Foucaults pendel

Foucaults pendel (REALart)

Foucaults pendel (Wikipedia)

Foucault pendulum (Wilkipedia)

Animasjoner

Foucault's pendulum-2 (YouTube)

Foucault's Pendulum (Wolfram Demonstrations Project)

Foucault's pendulum (physics-animations.com)