Årsrapport ved Institutt for fysikk

Institutt for fysikk gir hvert år ut en årsrapport. Rapportene inneholder oversikt over virksomheten, ansatte, undervisning og forskning og lister over årets publikasjoner fra instituttet.

Annual Report IFY bilder

  Department of Physics, Annual report 2013 [pdf] Department of Physics, Annual report 2012
Department of Physics, Annual report 2011 Department of Physics, Annual report 2010 Department of Physics, Annual report 2009
     
Wed, 13 Sep 2017 11:29:15 +0200

Kontakt

Erik Wahlström

Erik Wahlström, Instituttleder IFY
Epost: erik.wahlstrom@ntnu.no

Kontaktinformasjon

Ansatte ved Institutt for fysikk

Telefon: +47 73593478

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Trondheim Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse