Bakgrunn og aktiviteter

Strategisk og operativ intern og ekstern kommunikasjon ved forskningssenteret FME ZEN, bl.a.:

 • Utarbeidelse og gjennomføring av senterets overordnete kommunikasjonsstrategi og handlingsplaner for kommunikasjon
 • Mediekontakt
 • Ledelse av ZEN kommunikasjonsnettverk
 • Medlem i senterets ledergruppe
 • Budsjettansvar
 • Rådgivning innen kommunikasjonsfaglige og medierelaterte temaer for ansatte
 • Utarbeidelse av og innholdsproduksjon for nettsiden fmezen.no
 • Ansvarlig innholdsprodusent for sosiale medier-kanaler
 • Koordinering av arrangement og konferanser
 • Internkommunikasjon
 • Administrative oppgaver

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Bremvåg, Annika; Gustavsen, Arild; Hestnes, Anne Grete. (2020) ZEN Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag. 2020. ISBN 978-82-536-1651-3.

Rapport/avhandling

 • Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild. (2020) Annual report 2019. SINTEF akademisk forlag. 2020. ZEN Report (21).