Bakgrunn og aktiviteter

Som kommunikasjonsansvarlig ved NTNU Energi bidrar jeg til formidlingen av NTNUs energiforskning til beslutningstakere i Norge og Europa. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Bremvåg, Annika; Gustavsen, Arild; Hestnes, Anne Grete. (2020) ZEN Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag. 2020. ISBN 978-82-536-1651-3.

Rapport/avhandling

  • Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild. (2020) Annual report 2019. SINTEF akademisk forlag. 2020. ZEN Report (21).