Bakgrunn og aktiviteter

Som kommunikasjonsansvarlig ved NTNU Energi bidrar jeg til energiomstillingen ved å synlig- og tilgjengeliggjøre NTNUs energiforskning for representanter fra næringsliv, politikk, media og akademia i Norge og Europa.

Arbeidsområder

  • Formidling av NTNUs energiforskning
  • Ansvar for det strategiske og operative kommunikasjonsarbeidet ved NTNU Energi
  • Pressekontakt for NTNUs energiforskning
  • Leder av nettverket av kommunikatører innen energi på NTNU, SINTEF og NINA
  • Medlem i programkomitéen for Hydrogenkonferansen 2022
  • Jurymedlem for ECC Media Awards 2022
  • Medlem i NTNUs kommunikasjonslederforum og arbeidsgruppene "Sosiale medier-strategi", "Bærekraftkommunikasjon" og "Stortingsvalget 2021"
  • Ansvar for praktikant med tema «Tverrfaglighet i bærekraftig energiforskning» (aug. 2021-april 2022)
  • Ansvar for kommunikasjonsmedarbeidere ved FME ZEN (2019-2020)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Bremvåg, Annika; Gustavsen, Arild; Hestnes, Anne Grete. (2020) ZEN Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag. 2020. ISBN 978-82-536-1651-3.