Bakgrunn og aktiviteter

Som kommunikasjonsansvarlig ved NTNU Energi bidrar jeg til samfunnsdebatten og formidlingen av NTNUs energiforskning til politikere og beslutningstakere i Norge og Europa.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Bremvåg, Annika; Gustavsen, Arild; Hestnes, Anne Grete. (2020) ZEN Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag. 2020. ISBN 978-82-536-1651-3.