Bakgrunn og aktiviteter

Strategisk og operativ intern og ekstern kommunikasjon ved forskningssenteret FME ZEN, bl.a.:

 • Utarbeidelse og gjennomføring av senterets overordnete kommunikasjonsstrategi og handlingsplaner for kommunikasjon
 • Mediekontakt
 • Ledelse av ZEN kommunikasjonsnettverk
 • Medlem i senterets ledergruppe
 • Budsjettansvar
 • Rådgivning innen kommunikasjonsfaglige og medierelaterte temaer for ansatte
 • Utarbeidelse av og innholdsproduksjon for nettsiden fmezen.no
 • Ansvarlig innholdsprodusent for sosiale medier-kanaler
 • Koordinering av arrangement og konferanser
 • Internkommunikasjon
 • Administrative oppgaver