Institutt for samfunnsøkonomi

Samarbeidsavtale mellom Institutt for samfunnsøkonomi og Handelshøyskolen ved NTNU (HHS)

Gjennom denne avtalen har du som er student på bachelor i samfunnsøkonomi (BSØK) anledning til å ta 60 studiepoeng med emner innen økonomi/administrasjon på NTNU Handelshøgskolen (HHS). Du kan bare søke opptak til dette valget på slutten av første studieår, slik at emnene tas i andre og tredje studieår. 

Emnene kombineres med SØK-emner og Ex.phil. + perspektivemne på Dragvoll. Hvis du tar alle emnene i pakken vil du være kvalifisert for masterstudier ved NTNU Handelshøyskolen (siviløkonom). Avtalen gjelder ordinær undervisning på dagtid ved NTNU Handelshøyskolen.

Emnepakken ved HHS er som følger (her finner du emnebeskrivelsene):

Høst 1:

  • BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap
  • MRK1001 Markedsføring - grunnkurs
  • ORG1100 Organisasjon og ledelse

Vår 1:

  • ORG2002 Foretakstrategi
  • BØA1200 Finansregnskap med analyse

Høst 2:

  • BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering

Vår 2:

  • BØA2200 Finansiering og investering
  • INT3001 Etikk (evt. vår 1)

Du søker om opptak til HHS-pakken gjennom "Veivalg" i utdanningsplanen din.

Det er 10 plasser i utvekslingsavtalen. Søkerne prioriteres på grunnlag av karakterer i SØK1000-emnene. Studenter som får bekreftet fra NTNU at de har fått plass på avtalen, skal registrere seg og melde seg til eksamen ved HHS innen fristen for oppmelding til eksamen i gjeldende semester. Informasjon om hvordan det skal gjøres blir sendt på e-post til studentene fra Handelshøyskolen.