Nikotin, snus og blodårefunksjon smacktop

E-sigarett

Nikotin, snus og blodårefunksjon

Har nikotin i blodet betydning for blodårene?

Blodårenes evne til å utvide seg påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom. Vi undersøker hvor mye nikotin og andre stoffer som tas opp i blodet ved røyking, snusing og bruk av e-sigaretter med nikotin, og hvordan nivåene av disse stoffene henger sammen med blodårefunksjonen.

Bakgrunn for studien

Nesten 20 % av alle unge nordmenn bruker snus. Så langt har ikke studier vist at de som snuser har økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, men vi vet lite om eventuelle langsiktige konsekvenser. 

I første omgang utvikler vi en metode som kan måle hvor mye nikotin og andre stoffer som tas opp i blodet til personer som røyker, snuser eller bruker e-sigaretter med nikotin. Når metoden er klar til bruk kan vi finne ut om innholdet av nikotin og andre stoffer i blodet er forskjellig i de tre brukergruppene.

Vi kan også finne ut hvordan nivåene av stoffene henger sammen med funksjonen til blodårene. Denne blodårefunksjonen påvirker risikoen for åreforkalkning og blodpropp. I denne delen av studien benytter vi blant annet blodprøver og målinger av blodårefunksjonen til over 1500 kvinner og menn som deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. På sikt håper vi kunnskapen fra forskningsprosjektet kan bidra til at det blir gitt riktig informasjon og råd om bruken av tobakksprodukter.


Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko

Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko

Hvilken rolle spiller kjønn, kondisjon og snusbruk for evnen blodårene til friske mennesker har til å trekke seg sammen?

Illustrasjon, hjerte med blodårer

Les mer om doktorgradsprosjektet

Lars Woldmo

Brukerrepresentant

Lars Woldmo
Fylkesutvalgsleder i LHL Trøndelag
 952 53 720
 lars.woldmo@online.no

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo