Nikotin, snus og blodårefunksjon

Bruker du e-sigaretter kan du hjelpe oss med å finne ut hvorfor helserisikoen er lavere ved snusing og e-sigaretter enn ved tobakksrøyking. Alt du trenger å gjøre er å komme til St. Olavs hospital for å ta en vanlig blodprøve.

E-sigarett

NB! Vi inkluderer ikke lenger deltakere til dette forskningsprosjektet.

Hvem kan delta?

Du kan hjelpe oss hvis du:

  1. Bruker e-sigaretter med nikotin flere ganger daglig og er over 18 år gammel.
  2. Ikke har røykt, snust eller brukt andre nikotinholdige produkter den siste måneden.
  3. Kan møte til blodprøvetaking ved St. Olavs hospital en hverdag mellom klokka 13.00 og 13.30. 

Mer om studien

I første omgang utvikler vi en metode som kan måle hvor mye nikotin og andre stoffer som tas opp i blodet til personer som røyker, snuser eller bruker e-sigaretter med nikotin. Det er til denne metodeutviklingen vi nå trenger blodprøver fra e-sigarettbrukere.

Når metoden er klar til bruk kan vi finne ut om innholdet av nikotin og andre stoffer i blodet er forskjellig i de tre brukergruppene. Vi kan også finne ut hvordan nivåene av stoffene henger sammen med funksjonen til blodårene. Denne blodårefunksjonen påvirker risikoen for åreforkalkning og blodpropp. I denne delen av studien benytter vi blant annet blodprøver og målinger av blodårefunksjonen til over 1500 kvinner og menn som deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Nesten 20 % av alle unge nordmenn bruker snus. Så langt har ikke studier vist at de som snuser har økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, men vi vet lite om eventuelle langsiktige konsekvenser. På sikt håper vi kunnskapen fra dette forskningsprosjektet kan bidra til at det blir gitt riktig informasjon og råd om bruken av tobakksprodukter.


Hvordan delta?

Ta kontakt med prosjektleder Øyvind Ellingsen hvis du ønsker å bidra med blodprøve eller vil ha mer informasjon om studien.

 951 12 111
 oyvind.ellingsen@ntnu.no


Brukerrepresentant

Lars Woldmo
Fylkesutvalgsleder i LHL Trøndelag
 952 53 720
 lars.woldmo@online.no

Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim